Kaavoitus ja maankäyttö

Kaavoitus ja maankäyttö

 

Kaavoitus- ja maankäyttötehtäviin kuuluu kaavojen valmistaminen, tuottaminen ja valvonta, rakentamisen ja alueiden käytön ohjaaminen ja neuvonta. Maanmittauslaitos vastaa maanmittaustoimituksista ja ylläpitää kiinteistörekisteriä.

Metelinniemen vaiheasemakaava, korttelit 278 ja 279 (osa)

Vaiheasemakaavalla on tarkoitus sallia pysyvä asuminen matkailua palvelevien rakennusten korttelialueilla kortteleissa 278 ja osassa korttelia 279.

Asemakaavoitus on tullut vireille 18.3.2020.

Vaiheasemakaavaluonnos pidetään nähtävillä 1.7.-14.8.2020. Valmisteluaineisto on nähtävillä tämän sivun lisäksi Paltamon pääkirjastossa (Korpitie 9) ja 3.8.2020 lähtien myös kunnanvirastolla (Vaarankyläntie 7). 

Mielipiteet kaavaluonnoksesta on toimitettava nähtävilläoloaikana kirjallisesti osoitteella ”Metelinniemen vaiheasemakaava”, Paltamon kunnanhallitus, Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo tai paltamon.kunta@paltamo.fi

 

Nähtävilläoloaineisto:

Kaavakartta luonnos

Kaavaselostus luonnos

 

osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

 

Paltamon biotuotetehtaan asemakaava

 

Lisätietoja
kaavan laatija Ramboll Oy, Merja Isteri, p. 040 822 4270
aluearkkitehti, Paltamon kunta, Ulla-Maija Oikarinen, p. 044 7104 630
tekninen johtaja, Paltamon kunta, Mikko Karjalainen, p. 044 2885 500

Biotuotetehtaan asemakaavan 6.2. - 8.3.2019 nähtävillä ollut kaavaehdotusaineisto:

Kaavaehdotuskartta
Kaavaehdotusselostus
Luonnosvaiheen palaute ja vastineet

Kirkonkylän yleiskaavallinen tarkastelu, kaavarunko
Kirkonkylän yleiskaavallinen tarkastelu, selostus
oas palaute ja vastineet
Meluraportti
Biojalostamon asemakaavan liikennesuunnittelu
Arkeologinen inventointi
Matinkangas tervahaudan arkeologinen kaivaus
KaiCell YVA-selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Oulujärven rantayleiskaavan täydennys

 

Paltamon Va­ris­nie­men kylän tilaa 578-407-5-26 koskeva Oulujärven ranta-osayleiskaavan täydennyksen kaavaehdotus pidettiin MRA 19 §:n mukaisesti nähtävillä 16.1.–22.2.2019. Kaava-alue sijaitsee Mutoudenniemellä. 

Kaava-asiakirjat on täydennetty hyväksymiskäsittelyä varten. 

Kaavakartta 10.12.2018 täydennetty 20.3.2019
Kaavaselostus 10.12.2018 täydennetty 20.3.2019
 

Lisätietoja
aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen, puh. 044 7104 630
tekninen johtaja Mikko Karjalainen 044 2885 500

 

Muut vireillä olevat kaavahankkeet

  • Eino Leino -puiston asemakaavamuutos
  • Rantakujan asemakaavamuutos
  • Miesjärven ranta-asemakaava
  • Oulurinteen asemakaavamuutos

 

Kaavoituskatsaus 2020

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.4.2020 § 117 hyväksynyt vuoden 2020 kaavoituskatsauksen. Kaavoituskatsauksessa esitellään kunnassa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaavahankkeet. Kaavoituskatsaus 2020 on nähtävänä palvelusivuston lisäksi kunnantalolla.

Kaavoituskatsaus 2020

Paltamossa asemakaavoja on laadittu Paltamon taajamaan, Kontiomäelle ja Kivesvaaran alueelle. Voimassa olevat kaavat on koottu oheisille kaavayhdistelmäkartoille ajantasakaavoina. Alkuperäiset kaavat löytyvät kunnan arkistosta.

Paltamon taajaman ajantasakartta 
Kaavakartta

Kontiomäen ajantasakaava
Kaavakartta

 

Paltamon ranta-asemakaava-alueiden sijaintikartta

1.   Kangasjärven rantakaava
      Merkinnät ja määräykset

2.   Korkeamaan rantakaava
      Merkinnät ja määräykset

3.   Kuuskanlahden rantakaava
      Merkinnät ja määräykset

4.   Neuvosenniemen rantakaava
      Merkinnät ja määräykset

5.   Vekaranniemen ja Iso Kärppäsaaren rantakaava
      Merkinnät ja määräykset

6.   Ärjänselän rantakaava
      Merkinnät ja määräykset

7.   Ruskonrannan rantakaava
      Merkinnät ja määräykset

8.   Salmenniemen rantakaava
      Merkinnät ja määräykset

9.   Saunasalmen rantakaava
      Merkinnät ja määräykset

10.  Tasaisenniemen rantakaava
       Merkinnät ja määräykset

11.  Pynnölänlahden ranta-asemakaava
       Merkinnät ja määräykset

12.  Teväsaaren ranta-asemakaava
       Merkinnät ja määräykset

13.  Pujoniemen ranta-asemakaava
       Pujoniemen ranta-asemakaavan muutos, tila 1:90 Pujoniemi
       Pujoniemen ranta-asemakaavan muutos, Antinlahden alue
       Merkinnät ja määräykset
       Kaavaselostus

14.  Ainolan ranta-asemakaava
       Merkinnät ja määräykset

15.  Kiveslahden ranta-asemakaava
       Merkinnät ja määräykset

16.  Petäjäniemen ranta-asemakaava
       Merkinnät ja määräykset
       Kaavaselostus

17.  Iso-Petäisen ranta-asemakaava
       Merkinnät ja määräykset

18.  Pitkänperän ranta-asemakaava
       Merkinnät ja määräykset
       Kaavaselostus

Alkuperäiset ja täydelliset kaava-aineistot ovat saatavilla kunnantoimistolla.

 

Lisätietoja:

Karjalainen Mikko tekninen johtaja, rakennustarkastaja, ympäristötarkastaja
Oikarinen Ulla-Maija aluearkkitehti