Tietosuoja

Tietosuoja

 

Tietosuoja turvaa oikeutesi henkilötietoja käsiteltäessä. Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan. Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojan tarkoituksena on osoittaa, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä.

Paltamon kuinnassa käsitellään henkilötietoja tietosuojasäännösten, muun lainsäädännön ja kunnanhallituksen vahvistamien tietosuojaperiaatteiden mukaisesti.  

Tietosuojavastaavan tehtävänä on edistää ja valvoa henkilötietojen lainmukaista käsittelyä. Tietosuojavastaava on myös asiakkaiden (rekisteröityjen) käytettävissä, mikäli oma tietosuoja herättää lisäkysymyksiä.

Paltamon kunnan tietosuojavastaava
Asiakasrekisterin tietosuojaseloste
Asianhallintarekisteri
Avustushakemusrekisteri
Elinvoimapalveluiden yhteistyökumppanit
Etsivän nuorisotyön asiakasrekisteri
Paltamon kunnan henkilöstöhallinnon rekisteri
Kansalaisopiston opettajarekisteri
Kansalaisopiston opiskelijarekisteri
Kainet-kirjastojen asiakasrekisteri
Koulukuraattoreiden kirjaamisrekisteri
Kunterekry.fi -palvelun profiilitietojen rekisteri
Kuntarekry.fi -palvelun tietosuojalauseke
Luottamushenkilörekisteri
Lupa- ja Valvontalautakunnan asiakastietorekisteri
Maaseutuhallinnon asiakastietorekisteri
Perusopetuksen oppilasrekisteri
Lukion oppilasrekisteri
Sidonnaisuusrekisteri
Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasrekisteri
Tietosuojaseloste varhaiskasvatuksen tietovarannosta (Varda)
Teknisten palveluiden asiakastietorekisteri
Työllisyyspalveluiden asiakasrekisteri