Tietosuoja

Kunta ja hallinto

Tietosuoja

 

Tietosuoja turvaa oikeutesi henkilötietoja käsiteltäessä. Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan. Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojan tarkoituksena on osoittaa, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä.

Paltamon kuinnassa käsitellään henkilötietoja tietosuojasäännösten, muun lainsäädännön ja kunnanhallituksen vahvistamien tietosuojaperiaatteiden mukaisesti.  

Tietosuojavastaavan tehtävänä on edistää ja valvoa henkilötietojen lainmukaista käsittelyä. Tietosuojavastaava on myös asiakkaiden (rekisteröityjen) käytettävissä, mikäli oma tietosuoja herättää lisäkysymyksiä.

Paltamon kunnan tietosuojavastaava
Asianhallintarekisteri
Avustushakemusrekisteri
Elinvoimapalveluiden yhteistyökumppanit
Etsivän nuorisotyön asiakasrekisteri
Harrastamisen Suomen mallin opiskelijarekisteri
Kansalaisopiston opettajarekisteri
Kansalaisopiston opiskelijarekisteri
Kainet-kirjastojen asiakasrekisteri
Kiinteistö Oy Paltamon Kiehisen asiakasrekisterin tietosuojaseloste
Koulukuraattoreiden kirjaamisrekisteri
Kunterekry.fi -palvelun profiilitietojen rekisteri
Kuntarekry.fi -palvelun tietosuojalauseke
Luottamushenkilörekisteri
Lupa- ja Valvontalautakunnan asiakastietorekisteri
Maaseutuhallinnon asiakastietorekisteri
Paltamon kunnan henkilöstöhallinnon rekisteri
Paltamon lukion oppilasrekisteri
Perusopetuksen oppilasrekisteri
Sidonnaisuusrekisteri
Teknisten palveluiden asiakastietorekisteri
Työllisyyspalveluiden asiakasrekisteri
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakasrekisteri
Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardan tietosuojaseloste
Vuokranhakijoiden rekisterin tietosuojaseloste