Tietosuoja

Kunta ja hallinto

Tietosuoja

 

Tietosuoja turvaa oikeutesi henkilötietoja käsiteltäessä. Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan. Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojan tarkoituksena on osoittaa, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä.

Paltamon kuinnassa käsitellään henkilötietoja tietosuojasäännösten, muun lainsäädännön ja kunnanhallituksen vahvistamien tietosuojaperiaatteiden mukaisesti.  

Tietosuojavastaavan tehtävänä on edistää ja valvoa henkilötietojen lainmukaista käsittelyä. Tietosuojavastaava on myös asiakkaiden (rekisteröityjen) käytettävissä, mikäli oma tietosuoja herättää lisäkysymyksiä.

Paltamon kunnan tietosuojavastaava
Asianhallintarekisteri
Avustushakemusrekisteri
Elinvoimaa elintavoilla -hankkeen asiakasrekisteri
Elinvoimapalveluiden yhteistyökumppanit
Harrastamisen Suomen mallin opiskelijarekisteri
Kansalaisopiston opettajarekisteri
Kansalaisopiston opiskelijarekisteri
Kainet-kirjastojen asiakasrekisteri
Kesäasukasrekisteri
Kiinteistö Oy Paltamon Kiehisen asiakasrekisterin tietosuojaseloste
Koulukuraattoreiden kirjaamisrekisteri
Kunterekry.fi -palvelun profiilitietojen rekisteri
Kuntarekry.fi -palvelun tietosuojalauseke
Luottamushenkilörekisteri
Maaseutuhallinnon asiakastietorekisteri
Paltamon kunnan henkilöstöhallinnon rekisteri
Paltamon lukion oppilasrekisteri
Esi- ja perusopetuksen oppilasrekisteri
Paltamo sovelluksen tietosuojaseloste
Rakennusvalvonnan ja ympäristöhallinnan asiakasrekisteri
Sidonnaisuusrekisteri
Sykettä sydämeen -hankkeen osallistujarekisteri
Teknisten palveluiden asiakastietorekisteri
Työllisyyspalveluiden asiakasrekisteri
Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koululaisen vuorohoidon asiakasrekisteri
Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardan tietosuojaseloste
Yritysuutiskirjeen tilaajarekisteri