Saavutettavuusseloste

Kunta ja hallinto

Saavutettavuusseloste

 

Tämä on Paltamon kunnan paltamo.fi-palvelusivuston saavutettavuusseloste, joka on laadittu 5.3.2021. Uusi seloste laaditaan, kun verkkopalvelun saavutettavuutta on kehitetty edelleen. Selosteessa kerrotaan, miten paltamo.fi -verkkopalvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saavutettavina. Sivustosta vastaa Paltamon kunta.

Tavoitteena on täyttää saavutettavuudelle asetetut vaatimukset. Paltamon kunnan palvelusivustouudistus toteutettiin vuonna 2020. Sivusto on julkaistu 15.4.2020. Osa kunnan julkaisemista sisällöistä ei välttämättä heti täytä saavutettavuuden vaatimuksia. Näitä ovat muun muassa erilaiset tiedostot, kartat, tummuuskontrastit, osa kuvista/grafiikasta, joille ei ole määritetty tekstivastineita tai videotallenteet ilman tekstitystä. Kunta toimittaa nämä sisällöt/dokumentit saavutettaviksi, kun se on asioinnin kannalta tarpeen.

Digipalveluiden saavutettavuuden tila

Sivusto täyttää pääosin saavutettavuusvaatimukset. Paltamon kunnan tavoitteena on pyrkiä digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa vähintään WCAG-ohjeistuksen mukaiseen AA-tasoon.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa julkista sektoria noudattamaan Euroopan Unionin saavutettavuusdirektiivin vaatimuksia. WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) on kansainvälinen ohjeistus verkkosisältöjen saavutettavuudesta.

Lain mukaan verkkosivustojen ja sovellusten on täytettävä WCAG 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteerit. Saavutettavat digitaaliset palvelut ovat helppokäyttöisiä kaikille käyttäjille, myös ikääntyneille ja eri tavoin toimintarajoitteisille ihmisille. Kun saavutettavuus on huomioitu, mahdollisimman monet ihmiset voivat käyttää digitaalisia palveluita itsenäisesti.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Paltamon kunta pyrkii jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät puutteita saavutettavuudessa, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä ensin meille eli sivuston ylläpitäjille, niin teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi.

Palautetta voit antaa esimerkiksi palautelomakkeella: Anna palautetta. Valitse lomakkeessa palautteen aiheeksi saavutettavuus.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Saavutettavuuden valvonnan yksikkö www.saavutettavuusvaatimukset.fi saavutettavuus(at)avi.fi puhelinnumero vaihde 0295 016 000