Kulttuuri ja tapahtumatuotanto

Matkailu ja vapaa-aika

Paltamo-graffiti maalattuna seinään

 

Kulttuuri- ja tapahtumatuotanto

 

Paltamon kunta toteuttaa monipuolista kulttuuri- ja tapahtumatuotantoa yhdessä yhdistysten, järjestöjen, kylien, seurakunnan, kansalaisopiston sekä kainuulaisten ammattitaiteilijoiden kanssa. Kulttuuria ja tapahtumia toteutetaan kuntalaisten kanssa heidän hyvinvointinsa vahvistamiseksi sekä kaikkien kainuulaisten, kesäasukkaiden ja matkailijoiden iloksi. 

 

 

 

Eino Leino -puiston esiintymislava on varattavissa viestintäsuunnitelijalta p. 044 750 0998.

Lavan mitat:
etureuna 9 m
takareuna 6 m
syvyys on 5,6 m
korkeus etureunassa 4,7 m
korkaus takareunassa noin 4 m.

Kaikukortti

Kult­tuu­ri kuu­luu kai­kil­le! Kai­kil­la on oi­keus käy­dä kon­ser­teis­sa, fes­ti­vaa­leil­la ja teat­te­reis­sa vaik­ka oma ta­lou­del­li­nen ti­lan­ne oli­si­kin tiuk­ka. Rat­kai­suk­si tä­hän on ke­hi­tet­ty Kai­ku­kort­ti, jo­ka toi­mii ko­ko Kai­nuus­sa.

LIsätiedot kaikukortista löydät täältä. (Linkki ohjaa Kainuun Hyvinvointialueen sivuille)

Paltamon kunnan kulttuurikasvatussuunnitelmassa on tilaa lasten ja nuorten itse tekemälle taiteelle, ammattitaiteelle ja rikkaalle paikalliselle kulttuuriperinnölle.

 • Suunnitelma tukee opetussuunnitelmien tavoitteita.
 • Se takaa vuosittain jokaiselle 0-18-vuotiaalle paltamolaiselle taide- ja kulttuurikasvatusta yhdenvertaisesti ja saavutettavasti.
 • Suunnitelma vahvistaa lasten ja nuorten tunne- ja esiintymistaitoja, lisää yhteisöllisyyttä ja kunnan elinvoimaisuutta, työllistää ja tukee kunnan strategisia tavoitteita.
 • Kulttuurikasvatussuunnitelma vastaa myös kuntien kulttuuritoimintalain vaatimuksiin.

Suunnitelmaa testataan kevätlukukaudella 2022, ja sen täysimittainen kolmivuotinen toteutus alkaa lukuvuonna 2022 - 2023. Suunnitelma juurrutetaan pysyväksi osaksi kunnan toimintaa.

Paltamon kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma 2022 - 2025

Kunnan vuosittain järjestämiä tapahtumia ovat mm.:

 • Eino Leino -hiihto
 • Norssitapahtuma
 • Eino Leinon juhlaa
 • Ilmaiskonsertit
 • Paltamon kansalaisopiston esitykset ja näyttelyt
 • Esitys- ja tapahtumatoiminta kouluilla
 • Veteraanitapahtumat

Kunta tukee paikallista kulttuuri- ja tapahtumatoimintaa:

Paltamon kunta on mukana Euroopan kulttuuripääkaupunkivuodessa

Oulu on yhdessä 32 pohjoisen kunnan kanssa vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki teemalla kulttuuri-ilmastomuutos. Myös Paltamon kunta on mukana kulttuuri-ilmastonmuutoksessa.

Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia, uusia yhteyksiä ja synnyttää vuorovaikutusta. Pohjoinen Suomi on eurooppalaisen kulttuurin näyttämö vuonna 2026 ja nyt on aika nostaa kulttuuri, kulttuurin tekijät ja taiteilijat arvoiseensa asemaan ja tunnistaa kulttuurin merkitys alueiden elinvoimalle.

Euroopan kulttuuripääkaupungin asema on merkittävä koko Suomelle ja suomalaiselle kulttuurille.

Kulttuuripääkaupunkivuosi on täynnä kulttuurin juhlaa ja erityisesti pohjoisen Suomen kulttuuri näkyy laajasti Eurooppaan. Kulttuuripääkaupungin vaikutus yltää 32 kumppanikuntaan.

Lue lisää: https://oulu2026.eu/

Suunnitelmat Paltamon kunnassa

Oulujärvi ympäristöineen muodostaa ainutlaatuisen ja omaleimaisen kokonaisuuden. Alueeseen liittyy Kainuun asutuksen historia, ihmisen muokkaama kulttuuri- ja luontoympäristö, merkittäviä kulttuuri- ja luontokohteita, ainutlaatuinen ja erityinen luonto.

Tervaveneiden pitkä taival kulki Paltamon kautta Oulujärven suurten järvenselkien yli ja Kiehimäjokisuulle niin Kajaanin kuin Hyrynsalmen suunnista. Vesistöjen läheisyys ja voima luonnehtivat myös tämän päivän Paltamoa. Rannoilta on lyhyt matka vaara- ja metsämaisemien luontopoluille.

Paltamon kulttuurikartta vahvistaa jo olemassa olevia kulttuuri- ja luontokohteita ja törmäyttää niitä taiteen keinoin. Kohderyhmänä ovat lähimatkailijat sekä kansainväliset ja valtakunnalliset kulttuuri- ja luontomatkailijat.

Suunniteltu toiminta:

Kiehimäjoen tervatulet: tervaperinnettä ja valotaidetta yhdistävä tapahtuma

Juurien jauhantaa runomyllyllä: Runopolku ja kyläjuhla Hakasuon myllyllä ja kotiseutupolulla

Valon säveliä Yölinnunkurussa ja Pahalouhoksella: yön, valon, varjon ja livemusiikin yhdistävä vaellus

 

Ota yhteyttä!

Korhonen Salla kehitysjohtaja
Pöppönen Maria viestintäsuunnittelija