Elinvoimaa elintavoilla -hanke

Hyvinvointi ja terveys

Elinvoimaa elintavoilla -hanke 1.3.-31.12.2024

Paltamon kunta on saanut myönteisen 30 000 € suuruisen avustuksen aluehallintovirastolta Elinvoimaa elintavoilla -hankkeelle ajalle 1.3.-31.12.2024. Hankkeessa kohdennetaan toimintaa erityisesti vähänliikkuvien ikäihmisten, lasten ja nuorten sekä aikuisten liikkumisen edistämiseksi. Keskiössä on elintapavalmennus, jonka yhdyspintatyötä Paltamon kunta haluaa edistää omassa kunnassaan.

Hankkeen tavoitteena on vähentää liikkumattomuutta ja siitä mahdollisesti syntyviä sairauksia sekä luoda elintapavalmennuksen toimintamalli ikäihmisten, aikuisten kuin lapsiperheidenkin osalta, mikä hankkeen päätyttyä olisi osa kunnan rakenteita. Malli luodaan yhteistyössä moniammatillisesti eri toimijoiden kanssa.

Tavoitteena on Ikäihmisten toimintakyvyn edistäminen, omaehtoisen liikunnan lisääminen ja elintapavalmennuksen toteuttaminen Paltamossa. Hankkeessa järjestetään ikäihmisille ohjattua liikuntaa ja liikuntaretkiä. Toiminnassa hyödynnetään ikäinstituutin VoiTas-materiaaleja.

15.4.2024 alkaa Voima ja Tasapaino -ryhmä. Lisätietoja löydät täältä.

Tavoitteena on toteuttaa yksilö- ja ryhmämuotoista elintapavalmennusta sekä ohjattua liikuntaa huomioiden asiakkaiden tarpeet.

Tavoitteena on edistää lasten ja nuorten motorisia taitoja toteuttamalla ohjattuja ryhmiä kohderyhmälle ja luoda malli lapsiperheiden elintapavalmennukseen hyödyntäen mm. Neuvokas perhe -materiaaleja.

Hankkeessa toteutetaan erilaisia tapahtumia, joiden tiedot päivittyvät niiden varmistuessa.

Kevään 2024 liikuntatarjonta on julkaistu. Löydät sen täältä.

Miloudi Amina hankekoordinaattori