Kadut ja liikenne

Asuminen ja ympäristö

Yksityistiet

 

Lainsäädäntö velvoittaa yksityistiekuntia ilmoittamaan yksityistietiedot

Muista ilmoittaa myös muuttuneet tiedot.

Yksityisteiden kunnossapitoavustusta voivat hakea yksityistiet, jotka

  • täyttävät kunnan avustusperusteet
  • ovat perustaneet tiekunnan uuden yksityistielain mukaisesti
  • ovat ilmoittaneet yksityistietä koskevat tiedot: yksityistierekisteriin (Maanmittauslaitos) ja tie- ja katuverkon tietojärjestelmään (Digiroad).

Yksityisteiden kunnossapidon avustushakemuksen liitteet:

  • otteet kunnossapitokustannuksista edelliseltä vuodelta
  • viimeksi pidetyn tiekunnan vuosikokouksen pöytäkirjan jäljennös, tuloslaskelma tai tiliote edellisen vuoden kunnossapitokustannuksista sekä tiedot muutoksista tiekunnan toimielimessä, yhteystiedoissa, tien pituudessa tms.
  • tuloste yksityistierekisteri-ilmoituksesta, Maanmittauslaitos (uudet hakijat)
  • tuloste Digiroad- ilmoituksesta (uudet hakijat)

Pihateiden kunnossapitoavustuksen perusteet

  • tien pituus oltava vähintään 200 m
  • tien vaikutuspiirissä oltava ainakin yksi ympärivuotisessa asuinkäytössä oleva talo
  • pihatieavustusten hakuaika 30.11. mennessä   

Lue myös: Yksityisteiden ja muiden teiden avustamisen periaatteet

Avustuslomakkeet löydät Lomakkeet-sivulta.

Kaikilla rakennetuilla kiinteistöillä tulee olla yksiselitteinen osoite. Mikäli kiinteistöltäsi puuttuu osoite, voit hakea osoitetta sähköisellä osoitehakemus-lomakkeella. Tulostettava lomake (pdf) löytyy täältä.

Käsittelyaika on noin kuukausi. 

Kilpeläinen Mervi rakennusmestari, kunnallistekniikka