Kadut ja liikenne

Asuminen ja ympäristö

Yksityistiet

 

Lainsäädäntö velvoittaa yksityistiekuntia ilmoittamaan yksityistietiedot

Muista ilmoittaa myös muuttuneet tiedot.

Yksityistien kunnossapitoavustukset

Hakuaika 1.1.-15.2.

Avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella (löydät alhaalta linkin). Huom! Lomake tulee näkyviin vasta 1.1. ja poistuu näkyvistä 16.2.

 

Yksityistie on avustuskelpoinen, kun seuraavat myöntämisperusteet täyttyvät:

Hakemus:

 • hakemus on saapunut määräajassa
 • hakemuksessa on vaaditut liitteet
  • viimeksi pidetyn tiekunnan vuosikokouksen pöytäkirjan jäljennös

  • tuloslaskelma tai tiliote edellisen vuoden kunnossapitokustannuksista

  • otteet kunnossapitokustannuksista edelliseltä vuodelta (ei pakollinen)

  • tuloste yksityistierekisteri-ilmoituksesta, Maanmittauslaitos (uudet hakijat)

  • tuloste Digiroad- ilmoituksesta (uudet hakijat)

 • yksityistien tulee olla pysyvän asutuksen pääsytie vähintään yhden kilometrin matkalla (vapaa-ajanasunnoille johtavia teitä ei avusteta)
 • yksityistien varrella on vähintään kaksi vakituisesti asuttua kiinteistöä, johon on väestärekisterijärjestelmään tallennettu asuinpaikka

Yksityistielain mukaiset velvoitteet:

 • Edellytys avustuksen myöntämiselle on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta (yksityistielaki 560/2018 84§)
 • Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon (Digiroad) tietojärjestelmässä (yksityistielaki 560/2018 50§)
 • tietä ei ole suljettu eikä tien käyttöä kielletty muilta sinä ajanjaksona, jota avustus koskee (yksityistielaki 560/2018 85§)

 

 

Pihateiden kunnossapitoavustukset

Tiet, jotka eivät täytä yksityistieavustuksen ehtoja

Avustusta voi hakea sähköisellä lomakkeella, postitse tai toimitettuna Paltamon kunnantalolle (Salmelankuja 1, 88300 Paltamo).

Pihatieavustusta voivat hakea tiet, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

 • tien pituus oltava vähintään 200 m
 • tien varrella on vähintään yksi vakituisesti asuttu kiinteistö, johon on väestörekisterijärjestelmään tallennettu asuinpaikka
 • tieavustus on tiekohtainen ja sen hakee ko. tieasioiden hoitaja
 • avustusta voi hakea pitkin vuotta, avustushakemus on toimitettava kuitenkin viimeistään 15.11. mennessä
 • avustushakemus täytyy uusia joka vuosi   
 • määräajan jälkeen tulleita hakemuksia ei käsitellä (postitse lähetetyssä hakemuksessa viimeisen hakupäivän postileima ei riitä, vaan hakemuksen tulee olla perillä viimeisenä hakupäivänä kunnantalon aukioloaikana)
 • jos talous ei ole ollut asuttuna koko vuotta, avustuksen suuruus suhteutetaan

 

Yksityisteiden perusparantaminen

Paltamon kunta ei avusta yksityisteiden perusparannushankkeita vuosina 2023-2025

 

Lue myös: Yksityisteiden ja muiden teiden avustamisen periaatteet

Avustuslomakkeet löydät Lomakkeet-sivulta.

 

Kaikilla rakennetuilla kiinteistöillä tulee olla yksiselitteinen osoite. Mikäli kiinteistöltäsi puuttuu osoite, voit hakea osoitetta sähköisellä osoitehakemus-lomakkeella. Tulostettava lomake (pdf) löytyy täältä.

Käsittelyaika on noin kuukausi. 

Kilpeläinen Mervi rakennusmestari, kunnallistekniikka