Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kunta ja hallinto

Esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja viralliset kuulutukset

Kunnanhallituksen, kunnanvaltuuston, lautakuntien ja valiokuntien sekä muiden toimielinten esityslistat ovat esillä verkkopalvelussa ennen kokouksia. Esityslista poistuu, kun kokouksen pöytäkirja/muistio tulee tilalle. Pöytäkirjat ja muistiot tulevat julkisiksi tarkastamisen jälkeen ja ne ovat esillä verkkopalvelussa kaksi vuotta nähtäville asettamisesta. Vanhempia pöytäkirjoja voi tiedustella nähtäväksi Paltamon kunnan kirjaamosta.

Viranhaltijapäätökset, jotka asianomainen viranomainen on katsonut tarpeelliseksi julkaista yleisessä verkkopalvelussa, ovat nähtävillä muutoksenhakuajan.

Kunnan viralliset kuulutukset pidetään verkkopalvelussa kuulutuksen nähtävillä oloajan.

Kirjaudu sähköiseen kokoukseen (linkki päättäjille)

Ahoniemi Pasi kunnanjohtaja
Juutinen Petra hallintojohtaja
Heikkinen Elina hallintosihteeri