Hankinnat

Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat on pääsääntöisesti kilpailutettava avoimesti ja tehokkaasti, ja kilpailuun osallistuvia yrityksiä on kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättömästi. 

Hoidamme hankintoja julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön ja kunnan hankintaohjeiden mukaisesti

 

Käytössämme on sähköinen kilpailutusjärjestelmä, joka helpottaa tarjouskilpailuihin osallistumista. Ilmoitamme käynnissä olevista tarjouskilpailuista tarjouspalvelu.fi -palvelussa (linkki).

Kantola Satu hallintojohtaja