Viestintä

Kunta ja hallinto

Viestintä

 

Viestintä tukee kuntastrategian tavoitteiden toteuttamista. Viestimme aktiivisesti palveluista, tapahtumista, suunnitelmista, päätöksenteosta ja niihin vaikuttamisesta. Tavoitteena on viestiä selkeästi, avoimesti ja ymmärrettävästi eri asukasryhmien tarpeet huomioiden. 

Tärkeimpiä viestintäkanaviamme ovat palvelusivusto www.paltamo.fi ja sosiaalisen median kanavat Facebookissa ja Instagramissa. Kuntatiedote julkaistaan kaksi kertaa ja kesälehti Paltamoon.com kerran vuodessa. 

Paltamon kunnan brändikirja

Graafinen ohjeisto

Kunnan viralliset yhteydenottokanavat

Paltamon kunta otti tammikuussa 2024 käyttöön uuden viestintäkanavan Paltamo -sovelluksen muodossa. Sovellus tuo tiedon helposti saavutettavaksi mobiililaitetta käytettäessä, ja mahdollistaa tarvittaessa nopean tiedotuksen push-ilmoitusten kautta. Sovellus on hyödyllinen niin kuntalaisille, matkailijoille kuin kesäasukkaillekin, sillä sen avulla tieto löytyy tiivisti yhdestä paikasta.

Sovellus on ladattavissa Google Play-kaupasta (Android) tai App Storesta (iPhone). Kehitämme sisältöä saadun palautteen pohjalta, minkä vuoksi toivomme mahdollisimman monen ottavan sovelluksen käyttöön, sekä käyttäjien aktiivisuutta palautteenantajina. Palautetta voi jättää sovelluksen etusivun kirjekuoripainikkeesta avautuvasta palauteikkunasta.

Kuva: Sovelluksen kuvake.

QR-koodi sovelluksen lataamiseen Android-laitteelle:

QR-koodi sovelluksen lataamiseen Applen laitteelle:

Korhonen Salla kehitysjohtaja
Pöppönen Maria viestintäsuunnittelija