Viestintä

Kunta ja hallinto

Viestintä

 

Kaikkea kunnan viestintää ohjaa kuntastrategia, jonka tavoitteiden toteuttamista viestintä tukee. Paltamon kunnan viestinnän ydinajatus on "Jättiläisten Paltamo - hyvinvintia metsästä, Kainuun merestä ja maaperästä". Viestimme aktiivisesti palveluista, tapahtumista, suunnitelmista, päätöksenteosta sekä niihin vaikuttamisesta.

Viestinnässä on käytettävä selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otettava huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet.

Tärkeimpi viestintäkanaviamme ovat palvelusivusto www.paltamo.fi ja sosiaalisen median kanavat Facebookissa ja Instagramissa. Kuntatiedote julkaistaan kaksi kertaa ja kesälehti Paltamoon.com kerran vuodessa. Molemmat ilmestyvät sekä paperisena että sähköisenä. 

Kunnan viralliset yhteydenottokanavat

Marraskuun 2021 kuntatiedote

  • aineistojen jättö viim. 14.10. osoitteeseen minna.m.harkonen@paltamo.fi 
  • ilmestyy 11.11. 
  • jaetaan kaikkiin paltamolaisiin koteihin

Kuntatiedotteet 2022 julkaistaan maaliskuussa ja marraskuussa.

Härkönen Minna viestintäsuunnittelija, kulttuurivastaava
Korhonen Salla kehitysjohtaja