Strategia ja talous

Kunta ja hallinto

Paltamon kuntastrategia 2022 - 2030

 

Paltamon kunnan strategian johtoajatus on kuntalaisen hyvinvoinnin ja kunnan elinvoiman edistäminen. Kuntaorganisaation tehtävänä on toteuttaa strategiassa asetettuja tavoitteita käytettävissä olevin voimavaroin. Kuntastrategiamme kertoo, millainen kunta Paltamo haluaa olla vuonna 2030. Vuosittaiset tavoitteet ja toimenpiteet asetetaan kunnan talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Tutustu strategiaan tästä.

Tutustu Paltamon kunnan hyvinvointisuunnitelmaan tästä.

Kunnan talous ja toiminta

Paltamon kunnan talousarviot ja toimintasuunnitelmat sekä tilinpäätökset ja toimintakertomukset löytyvät palvelusivustolla kahdelta viimeiseltä vuodelta. Lisäksi voit tutustustua kuntalain 109 §:n edellyttämiin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksiin ja tilintarkastuskertomuksiin.

Talousarvio 2024 (pdf)

Talousarvio 2023 (pdf)

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2022 (pdf)

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021 (pdf)

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2022 (pdf)

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2021 (pdf)

Tilintarkastuskertomus 2022 (pdf)

Tilintarkastuskertomus 2021 (pdf)

Ahoniemi Pasi kunnanjohtaja
Juutinen Petra hallintojohtaja