Strategia ja talous

Tervatynnyristrategia 2018 - 2030

 

Kuntastrategiamme on nimeltään Jättiläisten Paltamo - Hyvinvointia metsästä, Kainuun merestä ja maaperästä. Se linjaa kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoiteet 2018 - 2030. Tervatynnyristrategia kokoaa yhteen kuntamme arvot eli toimintaperiaatteet, vision eli tavoitetilan vuoteen 2030 sekä strategiset painopisteet ja niiden tavoitteet. Kuntastrategia on Paltamon kunnanvaltuuston 11.12.2017 hyväksymä.

Asiakirja sisältää myös lyhyen aikavälin toimintasuunnitelman ja tavoitteet valtuustokaudelle 2017 - 2021. Vuosittaiset tavoitteet ja toimenpiteet asetetaan kunnan talousarviovalmistelun yhteydessä. Strategian totetumista seurataan mittareiden avulla ja siitä raportoidaan osana vuosittaista talouden ja toiminnan seurantaa. Strategiaa tarkistetaan valtuustokausittain.

Tutustu tervatynnyristrategiaan tästä

Tutustu Paltamon kunnan hyvinvointisuunnitelmaan tästä.

Kunnan talous ja toiminta

Paltamon kunnan talousarviot ja toimintasuunnitelmat sekä tilinpäätökset ja toimintakertomukset löytyvät palvelusivustolla kahdelta viimeiseltä vuodelta. Lisäksi voit tutustustua kuntalain 109 §:n edellyttämiin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksiin ja tilintarkastuskertomuksiin.

Talousarvio 2020 (pdf)

Talousarvio 2019 (pdf)

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019 (pdf)

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2018 (pdf)

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019 (pdf)

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2018 (pdf)

Tilintarkastuskertomus 2019 (pdf)

Tilintarkastuskertomus 2018 (pdf)

 

Ahoniemi Pasi kunnanjohtaja
Kantola Satu hallintojohtaja
Leinonen Raija palvelusihteeri (asiakirjahallinto ja arkisto)