Lomakkeet

Kunta ja hallinto

Lomakkeet

 

Osa lomakkeista on tulostettavia ja osa sähköisesti täytettäviä ja lähetettäviä. 

 

 

Avustushakemus Erkki Kemppaisen testamenttilahjoituksesta
Kohdeavustuslomake
Kohdeavustusselvitys
Pihateiden kunnossapitoavustus (sähköinen lomake)
Pihateiden kunnossapitoavustus (tulostettava pdf lomake)
Yleisavustuslomake
Liikuntastipendihakemus
Kulttuuristipendihakemus
Kyläyhdistysten aktivointituki
Yleisavustushakemus/harjoituspäiväkirja
Asuntohakemuslomake
Kunnan kesätyöpaikkahakemus (hakuaika 1.3.-31.3.2024)
Yritysten ja yhdistysten ilmoitus kesätyöpaikkatuen käytöstä, lähetetään ENNEN KESÄTÖIDEN ALKUA 2024 (viimeistään 30.6.2024 mennessä) tulostettava lomake
Yritysten ja yhdistysten kesätyöpaikkatuen maksuhakemus 2024, tuki haetaan tällä lomakkeella maksuun KESÄTYÖN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN (30.9.2024 mennessä)
Venepaikkahakemus (sähköinen lomake)
Venepaikkahakemus (tulostettava pdf)
Kouluhuoneiston käyttöä koskeva hakemus (pdf)
Ilmoitus sisätilaongelmasta
Koulun aloituksen lykkäyshakemus
Lupa-anomus kurssin jatkamiseen
Poissaoloanomus
Tilahakemus
Ilmoitus rakennuksen poistumasta
Kiinteistön osoitehakemus (sähköinen lomake)
Kiinteistön osoitehakemus (tulostettava pdf)
Naapurin kuuleminen
Ohjeet rakennus- ja toimenpideluvan hakemisesta
Poikkeuslupahakemus
Rakennuslupahakemuksen täyttöohjeet
Rakennushankeilmoitus
Rakennuslupahakemus ke6666
Rakennustyön vastaava työnjohtaja
Maisematyölupahakemus
Ilmoittatuminen varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja koululaisen vuorohoitoon
Varhaiskasvatussuunnitelma ja -sopimus
Varhaiskasvatuksen palautelomake
Poissaoloilmoitus varhaiskasvatuksesta
Hoitopaikan irtisanomisilmoitus
Työnantajan selvitys vuorotyöstä
Lapsen tilapäinen vapauttaminen esiopetuksesta
Koululaisen vuorohoito / tuloselvitys
Liittymishakemus kunnalliseen vesihuoltoverkkoon (sähköinen lomake)
Liittymishakemus kunnalliseen vesihuoltoverkkoon (tulostettava pdf)
Suostumus käyttösopimuksen tekemiseen (sähköinen lomake)
Suostumus käyttösopimuksen tekemiseen (tulostettava pdf)
Vesihuollon omistajan/kuluttajanvaihdos (sähköinen lomake)
Vesihuollon omistajan/kuluttajanvaihdos (tulostettava pdf)