Lomakkeet

Kunta ja hallinto

Lomakkeet

 

Lomakkeet ovat toistaiseksi pääasiassa tulostettavia. Sähköisiä lomakkeita löydät alta. 

 

 

Avustushakemus Erkki Kemppaisen testamenttilahjoituksesta
Kohdeavustuslomake
Kohdeavustusselvitys
Pihateiden kunnossapitoavustus
Yksityistieavustus
Yleisavustuslomake
Liikuntastipendihakemus
Kulttuuristipendihakemus
Yleisavustushakemus/harjoituspäiväkirja
Asuntohakemuslomake
Vuokrasopimuksen irtisanominen
Osoitehakemus
Yritysten ja yhdistysten kesätyöpaikkatukihakemus 2022
Yritysten ja yhdistysten ilmoitus kesätyöpaikkatuen käytöstä 2022
Venepaikkahakemus
Kouluhuoneiston käyttöä koskeva hakemus
Ilmoitus sisätilaongelmasta
Koulun aloituksen lykkäyshakemus
Lupa-anomus kurssin jatkamiseen
Poissaoloanomus
Tilahakemus
Ilmoitus rakennuksen poistumasta
Naapurin kuuleminen
Ohjeet rakennus- ja toimenpideluvan hakemisesta
Osoitehakemus
Poikkeuslupahakemus
Rakennuslupahakemuksen täyttöohjeet
Rakennushankeilmoitus
Rakennuslupahakemus ke6666
Rakennustyön vastaava työnjohtaja
Ilmoittatuminen varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja koululaisen vuorohoitoon
Varhaiskasvatussuunnitelma ja -sopimus
Varhaiskasvatuksen palautelomake
Poissaoloilmoitus varhaiskasvatuksesta
Hoitopaikan irtisanomisilmoitus
Työnantajan selvitys vuorotyöstä
Lapsen tilapäinen vapauttaminen esiopetuksesta
Koululaisen vuorohoito / tuloselvitys
Liittymishakemus kunnalliseen vesihuoltoverkkoon
Vesihuollon omistajan/kuluttajanvaihdos
Suostumus käyttösopimuksen tekemiseen