Lomakkeet

Kunta ja hallinto

Lomakkeet

 

Lomakkeet ovat toistaiseksi pääasiassa tulostettavia. Sähköisiä lomakkeita löydät alta. 

 

 

Avustushakemus Erkki Kemppaisen testamenttilahjoituksesta
Kohdeavustuslomake
Kohdeavustusselvitys
Pihateiden kunnossapitoavustus (sähköinen lomake)
Pihateiden kunnossapitoavustus (tulostettava pdf lomake)
Yleisavustuslomake
Liikuntastipendihakemus
Kulttuuristipendihakemus
Yleisavustushakemus/harjoituspäiväkirja
Asuntohakemuslomake
Kunnan kesätyöpaikkahakemus (hakuaika 31.3.2023 saakka)
Yritysten ja yhdistysten ilmoitus kesätyöpaikkatuen käytöstä ennen kesätöiden alkua 2023 (30.6.2023 mennessä)
Yritysten ja yhdistysten kesätyöpaikkatukihakemus 2023, tuki haetaan maksuun kesätyön päättymisen jälkeen (30.9.2023 mennessä)
Venepaikkahakemus (sähköinen lomake)
Venepaikkahakemus (tulostettava pdf)
Kouluhuoneiston käyttöä koskeva hakemus (pdf)
Ilmoitus sisätilaongelmasta
Koulun aloituksen lykkäyshakemus
Lupa-anomus kurssin jatkamiseen
Poissaoloanomus
Tilahakemus
Ilmoitus rakennuksen poistumasta
Kiinteistön osoitehakemus (sähköinen lomake)
Kiinteistön osoitehakemus (tulostettava pdf)
Naapurin kuuleminen
Ohjeet rakennus- ja toimenpideluvan hakemisesta
Poikkeuslupahakemus
Rakennuslupahakemuksen täyttöohjeet
Rakennushankeilmoitus
Rakennuslupahakemus ke6666
Rakennustyön vastaava työnjohtaja
Maisematyölupahakemus
Ilmoittatuminen varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja koululaisen vuorohoitoon
Varhaiskasvatussuunnitelma ja -sopimus
Varhaiskasvatuksen palautelomake
Poissaoloilmoitus varhaiskasvatuksesta
Hoitopaikan irtisanomisilmoitus
Työnantajan selvitys vuorotyöstä
Lapsen tilapäinen vapauttaminen esiopetuksesta
Koululaisen vuorohoito / tuloselvitys
Liittymishakemus kunnalliseen vesihuoltoverkkoon (sähköinen lomake)
Liittymishakemus kunnalliseen vesihuoltoverkkoon (tulostettava pdf)
Suostumus käyttösopimuksen tekemiseen (sähköinen lomake)
Suostumus käyttösopimuksen tekemiseen (tulostettava pdf)
Vesihuollon omistajan/kuluttajanvaihdos (sähköinen lomake)
Vesihuollon omistajan/kuluttajanvaihdos (tulostettava pdf)