Hyvinvointi, terveys ja turvallisuus

Hyvinvointi ja terveys

Paltamon sillat kesällä

 

Paltamolaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden vahvistaminen ovat hyvinvointipalveluiden keskeisiä tavoitteita. Terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen nivoutuvat myös toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistaminen. Hyvinvoinnin edistämistä toteutetaan kuntalakiin ja terveydenhuoltolakiin perustuen ja luoden edellytyksiä kuntalaisten hyvinvoinnin vahvistamiselle.

 

Ehkäisevän päihdetyön vuoden 2021 suunnitelmaa pääsee lukemaan täältä.

Hyvinvointikertomus laaditaan kerran valtuustokaudessa laajana ja vuosittain raportteina. Laaja hyvinvointikertomus sisältää kuvauksen kuntalaisten hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä suunnitelman hyvinvoinnin ja terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Laajaa hyvinvointikertomusta päivitetään ja sen toteutumista arvioidaan vuosittain osana kuntasuunnittelua. Uusi kertomus ja suunnitelma laaditaan uudella valtuustokaudella.

Hyvinvointikertomuksen raportti 2019-2020

Viimeisin vuosiraportti sisältää tietoa paltamolaisten hyvinvoinnista ja tehdyistä toimenpiteistä. Raportin mukaan Paltamo tarjoaa erinomaiset puitteet lapsiperheiden hyvinvoinnille: maksuttoman varhaiskasvatuksen ja hyvät mahdollisuudet ulkoiluun ja luonnossa liikkumiseen. Monipuoliset tapahtumat ovat rikkaus ja keväällä 2021 valmistunut monitoimikeskus tarjoaa puitteet varhaiskasvatukselle, perusopetukselle, lukiolle, kansalaisopistolle, nuorisotiloille sekä kuntosalille.

Monessa mennään hyvään suuntaan ja myös kehitettävää löytyy. Esille nousee mm. nuorten kokemus omasta terveydentilastaan, koulukiusaamisesta ja epäedulliset ruokailutottumukset. Kehitettävää on mm. liikkumisessa, aikuisten tuen saatavuudessa ja mielenterveydessä. 

Paltamon työttömyysaste pysyttelee korkealla ja alkoholin kulutus on lisääntynyt.

Paltamon kunnan hyvinvointisuunnitelmaan pääset tutustumaan täältä. 

Härkönen Jenna hyvinvointiaktivaattori