Vesihuolto

Asuminen ja ympäristö

Vesihuolto

 

Vesihuoltolaitoksen asiakaspalvelu toimii kunnantalolla osoitteessa Salmelankuja 1. Asiakaspalvelussa voit hoitaa laskutukseen, liittymissopimuksiin, omistajan- tai kuluttajanvaihdoksiin ja kulutuslukemiin liittyvissä asioissa.

 

Asiakaspalvelun yhteystiedot

Kilpeläinen Mervi rakennusmestari, kunnallistekniikka
Väänänen Paula palvelusihteeri

 

Vesihuoltolaitoksen yhteystiedot

Päivystys Vesihuolto (vain puhelut!)

Ohjeet ja käytännöt

Kunnan vesihuoltolaitoksen liittymismaksut sekä vesi- ja jätevesimaksut: Katso hinnasto ja maksut.

Liittymismaksun lisäksi laskutetaan liittyjältä liittämiskustannukset sekä materiaalit (talosulkuventtiili, liittimet). Liittyjä vastaa myös tonttijohtojen rakentamiskustannuksista.

 

Kiinteistöjen vesimittarin omistaa ja kunnossapitää vesihuoltolaitos. Vesimittarin sulkuventtiilien kunnossapidosta vastaa liittyjä. Mikäli vesimittari on vaurioitunut asiakkaasta johtuvasta syystä, laitoksella on oikeus periä vaihdosta, huollosta ja korjauksesta aiheutuneet kulut asiakkaalta.

Tonttijohtojen uusimisen kustantaa kiinteistön omistaja.

Runkolinjan viemärin tarkistuskaivojen kunnossapito ja uusiminen kuuluu vesihuoltolaitokselle.

Vesijohdon talosulkuventtiilin uusiminen kuuluu vesihuoltolaitokselle. Vesihuoltolaitos laskuttaa tästä liittyjää.

Laskutuskausi on vuosineljännes. Vuodessa on kolme arviolaskutusta ja yksi tasauslaskutus.

Vesi- ja jätevesilaskun maksamisessa on mahdollisuus käyttää suoramaksua tai e-laskua. Suoramaksu ja e-laskun voit tilata pankissa tai verkkopankissa. Tilaamista varten tarvitset tunnistetiedoksi edellisen laskusi viitenumeron.

Verkkolaskua varten toimita seuraavat tiedot teknisten palveluiden toimistoon palvelusihteerille, tekninen@paltamo.fi. 

  •  yrityksen OVT-tunnus
  • operaattori
  • yhteyshenkilön tiedot
  • verkkolaskutusosoite (jos operaattorina on pankki)

 

Liittyessäsi kunnalliseen vesihuoltoverkostoon täytä ja lähetä sähköinen liittymishakemus täältä. Tulostettava liittymishakemuslomake löytyy Lomakkeet-sivulta.

Liittämiskohta ja muut tonttijohtoja koskevat ehdot 

Liittämiskohdassa tonttijohtojen kunnossapitovastuu siirtyy vesihuoltolaitokselta liittyjälle. Vesijohtojen liittämiskohta on runkoputki. Asiakas on vastuussa koko tonttijohdosta ja tonttijohtoon kuuluvista liittimistä mukaan luettuna talosulkuventtiili.

Viemärin osalta liittämiskohta on vesihuoltolaitoksen runkolinjassa oleva tarkistuskaivo.

Liittämiskohdan määrää aina vesihuoltolaitos. Tonttijohtojen liittämistyön tekee aina vesihuoltolaitos.

Vesihuoltolaitos toimittaa ja asentaa talosulkuventtiilin sekä vesimittarin.

Vesimittarilukemat

 

Paltamon kunnan vesihuoltolaitoksella on käytössä Online-palvelu, missä asiakkaat voivat ilmoittaa vesilukemia, katsoa omaa vedenkulutushistoriaa ja muuttaa yhteystietoja.  

Rekisteröidy Online-palveluun. Tarvitset siihen sähköpostiosoitteen, asiakasnumeron ja edellisen laskun viitenumeron. Tiedot löytyvät vesilaskusta.

 

Lukeman ilmoittaminen

 

Pyydämme asiakkaitamme ilmoittamaan vesimittarilukemansa kerran vuodessa. Asiakas saa postitse vesimittarilukeman ilmoituskortin, missä kerrotaan, mihin mennessä lukema on ilmoitettava ja miten ilmoittaminen tapahtuu.

Mittarilukeman voi halutessaan ilmoittaa muulloinkin, jos esimerkiksi havaitsee arvioidun lukeman ja todellisen mittarilukeman eron olevan suuri. Vesilaitos lukee vesimittarit 1 - 4 vuoden välein tai tarpeen mukaan.

Lukeman voi ilmoittaa Online -palvelun kautta sekä vaihtoehtoisesti sähköpostilla, puhelimitse tai lukemakortin palautuslapulla.

Linkki Online-palveluun

Tee ilmoitus omistajanvaihdoksesta. Omistajanvaihdoksen yhteydessä tarvitsemme vaihtohetken vesimittarilukeman. Vanha omistaja vastaa liittymästä kunnes olemme saaneet uuden omistajan tiedot. Lähetämme ilmoituksen jälkeen uudelle omistajalle sopimukset allekirjoitettavaksi.

Täytä ja lähetä sähköinen omistajanvaihdos-lomake tästä linkistä. Tulostettava lomake pdf:nä löytyy lomakkeet -sivulta.

Jos vuokralainen halutaan vesilaskun maksajaksi, tehdään käyttösopimus vuokralaisen kanssa.

Tee ilmoitus kuluttajanvaihdoksesta ja toimita kiinteistön omistajan suostumus käyttösopimuksen tekemistä varten. Lähetämme vuokralaiselle tämän jälkeen käyttösopimukset. Kun vuokralaisella on oma käyttösopimus vesilaitoksen kanssa, hän vastaa itse vesi- ja jätevesilaskuistaan.

Lomakkeet kuluttajanvaihdosilmoitus ja suostumus kiinteistön omistajalta löytyvät Lomakkeet-sivulta.