Osallistu ja vaikuta

Kunta ja hallinto

Osallistu ja vaikuta

 

Vaikuttaminen perustuu kuntalaisten ja päättäjien yhteistyöhön ja vuoropuheluun. Kansalaisvaikuttaminen on lakiin perustuva oikeus kaikille kuntalaisille. Sen mukaan kuntalainen voi osallistua lain puitteissa kunnan hallintoon sekä vaikuttaa itseään koskeviin ja yhteisiin asioihin. 

Kansalaisvaikuttamisen kanavia ovat myös

  • toiminta poliittisissa puolueissa
  • toiminta yhdistyksissä ja yhteisöissä
  • kansalaisaloitteiden tekeminen valtuustolle, kunnanhallitukselle, lautakunnille ja virkamiehille
  • osallistumalla keskusteluihin tiedotusvälineissä ja verkossa
  • äänestäminen vaaleissa