Työllisyyspalvelut

Työ ja elinkeinot

Työllisyyspalvelut

Paltamon kunta tuottaa työllisyyspalvelut Paltamon lisäksi Hyrynsalmelle ja Ristijärvelle. Lisäksi Paltamon kunta tuottaa kuntoutus- ja eläkeselvittelypalveluja myös Puolangalle. Työllisyysohjaajat ja palveluohjaaja tukevat kuntalaisen hyvinvointia kokonaisvaltaisesti eri elämäntilanteissa. He ovat apuna kaikissa työllistämiseen liittyvissä asioissa auttaen työn ja tekijöiden yhteensovittamisessa. 

Tietoa rekrytointipalveluista sekä työnhakijoille että työnantajille löytyy kattavasti RekryKainuuLive -hankkeen sivuilta

Työnhakijan uusi asiakaspalvelumalli

Työnhakijan asiointi muuttuu toukokuun alusta 2022 alkaen. Uusi asiakaspalvelumalli tuo mukanaan henkilökohtaiset, tavoitteelliset, säännölliset kohtaamiset ja tiiviin tukiprosessin heti työnhaun alussa.

Uusi asiakaspalvelumalli otetaan käyttöön toukokuusta alkaen samanaikaisesti kaikissa TE-toimistoissa ja työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvissa kunnissa. Lue lisää täältä.

Valtakunnalliset TE-puhelinpalvelut

Valtakunnalliset TE-puhelinpalvelut antaa yleistä neuvontaa. Puhelinpalvelu on avoinna maanantaista perjantaihin kello 9.00-16.15.

Henkilöasiakkaan puhelinpalvelu:
suomeksi 0295 025 500
ruotsiksi 0295 025 510
englanniksi 0295 020 713
venäjäksi 0295 020 715

Työttömyysturvaneuvonta: 0295 020 701

Koulutusneuvonta: 0295 020 702

Uraohjaus, uraohjauksen psykologi: 0295 020 720 (ma ja to klo 12.00-16.00).

Työllisyyden kuntakokeilut 2021-2023

Kuntakokeiluissa tietyt TE-toimistojen tehtävät siirtyvät kuntien vastuulle kokeilujen ajaksi. Kokeiluissa tavoitellaan vahvempaa vaikuttavuutta työllisyyden edistämisessä sovittamalla yhteen valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja. Työllisyyskokeiluihin osallistuu 25 kuntakokeilualuetta ja 118 kuntaa tai kaupunkia.

Paltamon kunta on mukana Kainuun työllisyyden kuntakokeilussa. Kuntakokeilu käynnistyy maaliskuussa 2021 ja päättyy 30.6.2023. Kainuun työllisyyden kuntakokeilussa ovat mukana Kajaani, Sotkamo, Kuhmo, Suomussalmi, Paltamo, Hyrynsalmi ja Ristijärvi.

Työllisyyden kuntakokeilu on asiakaslähtöinen pilottihanke. Tavoitteena on aina mahdollisimman ripeä työllistyminen. Matka kohti työllistymistä saattaa sisältää kuitenkin useita eri askeleita, joilla parannetaan asiakkaan tilannetta. Avainasemassa on työnhakijoiden yksilöllinen palvelu.

Kuntakokeilussa panostetaan vahvaan alkuun. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakas pyritään saamaan tehokkaasti eteenpäin. Kokeilu ei tuo asiakkaalle mitään lisävelvoitteita. Työttömän työnhakijan lakisääteiset velvoitteet ovat samat TE-toimiston ja kuntakokeilun asiakkaille.

Kuntakokeilun asiakkaille tullaan ilmoittamaan asiakkuudesta henkilökohtaisesti. Kokeilun aikana työnhakija ilmoittautuu normaalisti TE-toimistoon, joka ohjaa kuntakokeilun piiriin kuuluvat asiakkaat kunnan asiakkaiksi. Asiakkuus kestää koko kuntakokeilun ajan.

Luottamuksellisuuden suojaaminen sähköpostiviesteissä:

Paltamon kunta käyttää Deltagon Sec@GW -ohjelmistoa sähköpostin luottamuksellisuuden suojaamiseen. Asiakkaat voivat lähettää luottamuksellisia sähköpostiviestejä Paltamon kuntaan avaamalla selaimella osoite: https://secure.paltamo.fi. Täällä pitää ensin rekisteröidä sähköpostiosoitteesi sallittujen lähettäjien listalle. Kirjoita sähköpostiosoitteesi ”From / Lähettäjä”-kenttään ja paina ”Continue / Jatka”-nappia. Seuraavalla sivulla paina ”Rekisteröidy / Register” jolloin saat sähköpostiosoitteeseesi sähköpostin jossa on linkki lähetystä varten. Sähköpostiviestissä olevaa linkkiä klikkaamalla pääset kirjoittamaan viestiä.

AVI:n tiedote kuntakokeilujen laillisuusvalvonnasta löytyy täältä.

Työllisyyden kuntakokeilusta lisää TEM:n sivuilla.

Lisätietoja Kainuun kuntakokeilusta:
Milla Tikkanen, työllisyyspäällikkö, Kainuun kuntakokeilun koordinaattori
milla.tikkanen@kajaani.fi
044 - 421 4049
Kainuun kuntakokeilun www-sivuille pääset tästä.

Lisätietoja Paltamon, Hyrynsalmen ja Ristijärven kuntakokeilusta:
Salla Korhonen, kehitysjohtaja, Paltamon kunta
salla.korhonen@paltamo.fi
044 - 2885 660

Paltamon työllisyyden kuntakokeilun yhteystiedot:
(sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@paltamo.fi)

Niskanen Heli työllisyysohjaaja
Kaartinen Kerttu työllisyysohjaaja

Eläke- ja kuntoutusselvittelyt

Leinonen Marja palveluohjaaja

Esimies

Korhonen Salla kehitysjohtaja
Leskinen Merja työllisyysohjaaja
Kaartinen Kerttu työllisyysohjaaja

Opinnollistamisella tarkoitetaan osaamisen kehittämistä muuten kuin opiskelemalla päätoimisesti oppilaitoksessa.

Työtehtäviä voidaan opinnollistaa esimerkiksi palkkatyössä, palkkatuetussa työssä, työkokeilussa tai kuntouttavan työtoiminnan työtoimintajakson aikana. Oppimisympäristö voi olla yhdistyksessä, kunnan organisaatiossa tai paikkakunnan yrityksessä. Oppimisympäristön tunnistamisessa työpaikan toimintaympäristö ja työtehtävät verrataan ammatillisten tutkintojen perusteisiin yhdessä ammatillisen opettajan kanssa. Tämän jälkeen laaditaan oppimisympäristön tunnistamisraportti, joka kertoo yksilöidysti ne tutkinnon osat ja ammattitaitovaatimukset, jotka työympäristössä voidaan osoittaa. Opinnollistamisen avulla osallistuja (työntekijä) saa ammatilliseen tutkintoon pohjautuvaa osaamista, joka tunnistetaan ja dokumentoidaan osaamistodistukseen. Opinnollistamalla saatu osaaminen on mahdollista osoittaa ammatillisessa oppilaitoksessa näytöllä, millä tarkoitetaan tutkinnon osan suorittamista.

Kainuussa käynnistyi vuoden 2022 alussa koko maakunnan kattava Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen – OK-hanke, jonka tavoitteena on edistää työnhakijoiden ja työmarkkinoilla heikommassa asemassa olevien työllistymistä opinnollistamisen avulla kainuulaisiin työpaikkoihin. Hankkeen hallinnoijana ja toteuttajana toimii Kajaanin ammattikorkeakoulu. Ajalla 1.1.2022–31.8.2023 toteutettavaa hanketta rahoitetaan ESR-ohjelmasta, ja omarahoitus jakautuu mukana olevien kaikkien Kainuun kuntien ja ammattikorkeakoulun kesken.

Hankkeen keskeisempinä tuloksina ovat uudet oppimisympäristöt työpaikoilla ja niiden kautta työllistyneet henkilöt. Lisäksi hankkeen avulla toteutetaan koulutuspaketteja työvoimapalveluiden asiantuntijoille ja työpaikkojen henkilöstölle.

Hankkeessa työskentelee työpaikkavalmentajia, jotka yhdessä kunnan ja TE-palveluiden henkilöstön kanssa auttavat työttömiä työllistymisessä opinnollistamisen keinoin. Työpaikkavalmentaja toimii konkreettisesti työpaikoilla tukien hankeosallistujia osaamisen kehittämisessä.

Opinnollistamisesta on etuja

Työntekijä:

 • Työtä tekemällä saatu osaaminen tehdään näkyväksi, jolloin usko omiin taitoihin lisääntyy
 • Tulee tietoiseksi omasta osaamisestaan ja taidoistaan
 • Saa osaamistodistuksen (voi verrata laajennettuun työtodistukseen)
 • Saavuttaa ammatilliseen tutkintoon tarvittavaa osaamista (voidaan hyväksi lukea opiskelemaan hakeutuessa)
 • Osaaminen voidaan tunnistaa oppilaitoksessa
 • Opiskeluaika lyhenee, jos henkilö hakeutuu opiskelemaan

Yritys:

 • Työtehtävien avaaminen ja vertaaminen tutkinnon perusteisiin auttaa hahmottamaan työpaikkaa työ- ja oppimisympäristönä
 • Työskentely on tavoitteellisempaa ja suunnitelmallisempaa
 • Uusien työntekijöiden perehdyttäminen helpottuu, kun yrityksen työtehtävät on avattu
 • Yhteistyömahdollisuudet oppilaitosten kanssa monipuolistuvat
 • Työympäristön osaaminen tulee näkyväksi, ns. hiljainen tieto tulee esille ja jaettavaan muotoon
 • Tunnistettu oppimisympäristö auttaa yritystä markkinoinnissa
 • Edistää erilaisille oppijoille soveltuvien oppimisympäristöjen kehittymistä

Kiinnostuitko?

Tunnistetut oppimisympäristöt Paltamossa (Paikko.fi)
Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen -hankkeen esittely KAMK:n sivuilla
Kainuulainen opinnolistamismalli (pdf)

Lisätiedot

Virpi Heikkinen, projektipäällikkö, virpi.heikkinen@kamk.fi, p. 040 359 4709
Liisa Holappa, työpaikkavalmentaja (Paltamo, Hyrynsalmi, Ristijärvi, Puolanka), liisa.holappa@kamk.fi, p. 040 5841 278
Oma työllisyysohjaajasi