Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelut

Paltamon kunta tuottaa työllisyyspalvelut Paltamon lisäksi Hyrynsalmelle ja Ristijärvelle. Lisäksi Paltamon kunta tuottaa kuntoutus- ja eläkeselvittelypalveluja myös Puolangalle. Työllisyysohjaajat ja palveluohjaaja tukevat kuntalaisen hyvinvointia kokonaisvaltaisesti eri elämäntilanteissa. He ovat apuna kaikissa työllistämiseen liittyvissä asioissa auttaen työn ja tekijöiden yhteensovittamisessa. 

Tietoa rekrytointipalveluista sekä työnhakijoille että työnantajille löytyy kattavasti RekryKainuuLive -hankkeen sivuilta.

Työllisyyden kuntakokeilut 2021-2023

Kuntakokeiluissa tietyt TE-toimistojen tehtävät siirtyvät kuntien vastuulle kokeilujen ajaksi. Kokeiluissa tavoitellaan vahvempaa vaikuttavuutta työllisyyden edistämisessä sovittamalla yhteen valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja. Työllisyyskokeiluihin osallistuu 25 kuntakokeilualuetta ja 118 kuntaa tai kaupunkia.

Paltamon kunta on mukana Kainuun työllisyyden kuntakokeilussa. Kuntakokeilu käynnistyy maaliskuussa 2021 ja päättyy 30.6.2023. Kainuun työllisyyden kuntakokeilussa ovat mukana Kajaani, Sotkamo, Kuhmo, Suomussalmi, Paltamo, Hyrynsalmi ja Ristijärvi.

Työllisyyden kuntakokeilu on asiakaslähtöinen pilottihanke. Tavoitteena on aina mahdollisimman ripeä työllistyminen. Matka kohti työllistymistä saattaa sisältää kuitenkin useita eri askeleita, joilla parannetaan asiakkaan tilannetta. Avainasemassa on työnhakijoiden yksilöllinen palvelu.

Kuntakokeilussa panostetaan vahvaan alkuun. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakas pyritään saamaan tehokkaasti eteenpäin. Kokeilu ei tuo asiakkaalle mitään lisävelvoitteita. Työttömän työnhakijan lakisääteiset velvoitteet ovat samat TE-toimiston ja kuntakokeilun asiakkaille.

Kuntakokeilun asiakkaille tullaan ilmoittamaan asiakkuudesta henkilökohtaisesti. Kokeilun aikana työnhakija ilmoittautuu normaalisti TE-toimistoon, joka ohjaa kuntakokeilun piiriin kuuluvat asiakkaat kunnan asiakkaiksi. Asiakkuus kestää koko kuntakokeilun ajan.

Työllisyyden kuntakokeilusta lisää TEM:n sivuilla.

Lisätietoja Kainuun kuntakokeilusta:
Milla Tikkanen, työllisyyspäällikkö, Kainuun kuntakokeilun koordinaattori
milla.tikkanen@kajaani.fi
044 - 421 4049
Kainuun kuntakokeilun www-sivuille pääset tästä.

Lisätietoja Paltamon, Hyrynsalmen ja Ristijärven kuntakokeilusta:
Salla Korhonen, kehitysjohtaja, Paltamon kunta
salla.korhonen@paltamo.fi
044 - 2885 660

Paltamon työllisyyden kuntakokeilun yhteystiedot:

Niskanen Heli työllisyysohjaaja
Kaartinen Kerttu työllisyysohjaaja

Eläke- ja kuntoutusselvittelyt

Leinonen Marja palveluohjaaja

Esimies

Korhonen Salla kehitysjohtaja