Uutiset

Paltamon uutisia

Kainuun sote 23.4. Rokotusaikoja varatessa kehotetaan käyttämään Omasote-palvelua

23.4.2021

Kainuun sote 23.4. Rokotusaikoja varatessa kehotetaan käyttämään Omasote-palvelua
Tar­ken­nus tors­tain 22.4. tie­dot­tee­seen: Yk­si ko­ro­na­tar­tun­nan saa­neis­ta, on ko­ti­sai­r...
Kainuun sote 22.4. Tiistain tartunta laajeni tartuntaryppääksi, jossa 7 tartuntaa ja 56 karanteenia

22.4.2021

Kainuun sote 22.4. Tiistain tartunta laajeni tartuntaryppääksi, jossa 7 tartuntaa ja 56 karanteenia
Tiis­tai­na 20.4. il­men­nyt ko­ro­na­tar­tun­ta on laa­jen­tu­nut ryp­pääk­si, jois­ta on löy­ty­ny...
Viljelijöiden tuki-info 29.4. klo 10

21.4.2021

Viljelijöiden tuki-info 29.4. klo 10
Koronavirustilanteen vuoksi viljelijöiden tukikoulutus toteutetaan Teamsin kautta webinaarina torsta...
Kainuun sote 21.4.: Yksi uusi koronatartunta, jonka johdosta 27 karanteeniin

21.4.2021

Kainuun sote 21.4.: Yksi uusi koronatartunta, jonka johdosta 27 karanteeniin
Tiis­tai­na 20.4. löy­tyi Ka­jaa­nis­sa ko­ro­na­tar­tun­ta, jon­ka joh­dos­ta mää­rät­tiin ka­ran­t...

20.4.2021

Paltamon kansalaisopiston asiakaskysely 2021
Sydämelliset kiitokset kuluneesta lukuvuodesta 2020 - 2021 kaikille toimintaamme osallistuneille! ...
Kainuun sote 19.4.: Kai nuu edel leen pe rus ta sol la, riskiryhmien rokotusten ikäryhmiä laajennetaan

19.4.2021

Kainuun sote 19.4.: Kai nuu edel leen pe rus ta sol la, riskiryhmien rokotusten ikäryhmiä laajennetaan
Kai­nuus­sa ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus on 23,6 (per 100 000 asu­kas­ta / 14 vrk). Edel­l...

16.4.2021

Oulu2026 -hakemuksen julkistaminen 22.4.
Oulu on tehnyt jo usean vuoden ajan matkaa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026. Mukaan on...
Kainuun sote 16.4.: Kaksi uutta koronatartuntaa, vapaita rokotusaikoja tarjolla runsaasti

16.4.2021

Kainuun sote 16.4.: Kaksi uutta koronatartuntaa, vapaita rokotusaikoja tarjolla runsaasti
Kak­si uut­ta ko­ron­tar­tun­taa jo ka­ran­tee­nis­sa ole­vil­la Ka­jaa­nis­sa on tors­tai­na to­...

16.4.2021

Paltamon kunta on valittu mukaan Terve Kunta-verkostoon
Terve Kunta -verkoston toiminnan tavoitteena on väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja sai...

15.4.2021

Ikäihmisten Kunnon kevätpäivä 4.5. etätapahtumana
Ikäihmisille suunnattu Kunnon Kevätpäivä toteutetaan 4.5.2021 klo 10-14. Tilaisuus järjestetään peri...
Kainuun sote 15.4.: Koronarokotukset laajenevat riskiryhmä 1:n osalta

15.4.2021

Kainuun sote 15.4.: Koronarokotukset laajenevat riskiryhmä 1:n osalta
Koh­ti enem­män nor­maa­lia Kai­nuu on ol­lut ko­ro­nae­pi­de­mian pe­rus­ta­sol­la lä­hes ko­ko ...

14.4.2021

Kaksivuotinen esiopetuskokeilu alkaa Paltamossa
Paltamon kunnan varhaiskasvatus on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisessa esiopetuks...