Kesätyöpaikat

Työ ja elinkeinot

Kesätyöpaikat Paltamon kunnassa

 

Paltamon kunta tarjoaa kesätyöpaikkoja paltamolaisille nuorille kesä-elokuussa. Työpaikkoja on tarjolla niin kunnan eri palvelualoilla kuin paikallisissa yhdistyksissä. Hakuaika ajoittuu maaliskuulle. 

Lisätietoja 
kehitysjohtaja Salla Korhonen p. 044 288 5660

Paltamon kunnan kesätyöpaikkojen haku on 1.3. - 31.3.2022

Kunta tarjoaa kesätyöpaikkoja paltamolaisille nuorille 6.6.–5.8.2022.

 

Voit hakea kesätyöpaikkaa nuorisotyössä, pääkirjastossa, päiväkodeissa, kulttuuri- ja tapahtumatuotannossa ja teknisissä palveluissa.

Kesätyöllistyminen on mahdollista kunnan kautta myös yhdistyksiin, jotka ovat näkyvillä hakulomakkeessa. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnan palkkaama kesätyöntekijänuori voidaan ohjata työskentelemään paltamolaisessa yhdistyksessä.

Kesätyön ehdot:

  • valituksi voi tulla peruskoulun keväällä 2022 päättävä tai sitä vanhempi paltamolainen koululainen/opiskelija, joka on opiskellut lukuvuoden 2021 - 2022 päätoimisesti
  • kunkin työjakson pituus on kaksi viikkoa, josta palkka on 330,00 euroa (+ lomakorvauksen)
  • työpäivän pituus on 6 tuntia, työaika 30 tuntia/viikko
  • Kesätyöpaikkojen haku päättyy 31.3.2022

 

Kesätyöpaikka yrityksessä/yhdistyksessä kesätyöpaikkatuella (Ilmoita kuntaan viim. 31.5.)

 

Voit hankkia oma-aloitteisesti kesätyön myös yrityksestä tai yhdistyksestä. Täydennä silloin ilmoituslomake yhdessä yrityksen tai yhdistyksen kanssa ja palauta se kunnanvirastolle viim. 31.5.2022. Ilmoituslomakkeen löydät Lomakkeet-sivulta -> Kesätyöt. Työnantajan tulee hakea kesätyöpaikkatukea Paltamon kunnalta 30.9.2022 mennessä samaiselta lomakkeet-sivulta löytyvällä kesätyöpaikkatukihakemuksella. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan selvitys maksetuista palkoista sivukuluineen.

Kunta tukee kesätyön antanutta yritystä/yhdistystä 300 euron palkkatuella/työllistetty opiskelija.

Yrityksille ja yhteisöille myönnetty tuki maksetaan seuraavin vähimmäisedellytyksin:

  • työntekijä on paltamolainen, lukuvuoden 2021 - 2022 päätoimisesti opiskellut nuori,
  • työsuhde kestää kaksi viikkoa ja työaika on 30 tuntia viikossa,
  • työntekijä palkka on TES:n mukainen,
  • työnantaja maksaa osaltaan työeläke-, tapaturmavakuutus-, työttömyysvakuutus- ja sosiaaliturvamaksut.
  • täyttämällä ja lähettämällä kuntaan 30.9.2022 mennessä yrityksen kesätyöpaikkatukihakemus 2022, joka on Lomakkeet-sivulla - > kesätyöt

Sama nuori ei voi olla kesän aikana töissä sekä kunnan kesätyöntekijänä että yhdistyksen tai yrityksen palkkaamana kunnan kesätyöpaikkatuella.

 

Starttiraha 4H-yrityksen perustamiseen

Voit saada kunnan kesätyöstä maksettavan palkkasumman verran starttirahaa 4H-yrityksen perustamiseen. Starttirahan myöntämisessä käytetään kunnan kesätyöllistämisen mukaisia perusteita. Starttirahan saamisen muut ehdot on määritelty 4H-järjestön toimesta, joita myös Paltamon kunta noudattaa.

https://4h.fi/toita/perusta-oma-yritys

 

Lisätietoja kesätöistä voit kysyä kehitysjohtaja Salla Korhoselta p. 044 288 5660.