Kesätyöpaikat

Työ ja elinkeinot

Kesätyöpaikat Paltamon kunnassa

 

Paltamon kunta tarjoaa kesätyöpaikkoja paltamolaisille nuorille kesä-elokuussa. Työpaikkoja on tarjolla niin kunnan eri palvelualoilla kuin paikallisissa yhdistyksissä. Hakuaika ajoittuu maaliskuulle. 

Lisätietoja 
kehitysjohtaja Salla Korhonen p. 044 288 5660

Paltamon kunnan kesätyöpaikkojen haku on 1.3. - 31.3.2021

Kunta tarjoaa kesätyöpaikkoja paltamolaisille nuorille 7.6.–6.8.2021.

 

Voit hakea kesätyöpaikkaa nuorisotyössä, pääkirjastossa, päiväkodeissa, kulttuuri- ja tapahtumatuotannossa ja teknisissä palveluissa.

Tänä vuonna on mahdollista kesätyöllistyä kunnan kautta myös yhdistyksiin, jotka ovat näkyvillä hakulomakkeessa. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnan palkkaama kesätyöntekijänuori voidaan ohjata työskentelemään paltamolaisessa yhdistyksessä.

Kesätyön ehdot:

  • valituksi voi tulla peruskoulun keväällä 2021 päättävä tai sitä vanhempi paltamolainen koululainen/opiskelija, joka on opiskellut lukuvuoden 2020 - 2021 päätoimisesti
  • kunkin työjakson pituus on kaksi viikkoa, josta palkka on 317,32 euroa (+ lomakorvauksen)
  • työpäivän pituus on 6 tuntia, työaika 30 tuntia/viikko
  • Kesätyöpaikkojen haku päättyy 31.3.2021

Hae kesätyöpaikkaa TÄSTÄ.

Kesätyöpaikka yrityksessä/yhdistyksessä kesätyöpaikkatuella (Ilmoita kuntaan viim. 31.5.)

 

Voit hankkia oma-aloitteisesti kesätyön myös yrityksestä tai yhdistyksestä. Täydennä silloin ilmoituslomake yhdessä yrityksen tai yhdistyksen kanssa ja palauta se kunnanvirastolle viim. 31.5.2021. Ilmoituslomakkeen löydät Lomakkeet-sivulta -> Kesätyöt. Työnantajan tulee hakea kesätyöpaikkatukea Paltamon kunnalta 30.9.2021 mennessä samaiselta lomakkeet-sivulta löytyvällä kesätyöpaikkatukihakemuksella. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan selvitys maksetuista palkoista sivukuluineen.

Kunta tukee kesätyön antanutta yritystä/yhdistystä 300 euron palkkatuella/työllistetty opiskelija.

Yrityksille ja yhteisöille myönnetty tuki maksetaan seuraavin vähimmäisedellytyksin:

  • työntekijä on paltamolainen, lukuvuoden 2020 - 2021 päätoimisesti opiskellut nuori,
  • työsuhde kestää kaksi viikkoa ja työaika on 30 tuntia viikossa,
  • työntekijä palkka on TES:n mukainen,
  • työnantaja maksaa osaltaan työeläke-, tapaturmavakuutus-, työttömyysvakuutus- ja sosiaaliturvamaksut.
  • täyttämällä ja lähettämällä kuntaan 30.9.2021 mennessä yrityksen kesätyöpaikkatukihakemus 2021, joka on Lomakkeet-sivulla - >kesätyöt

Sama nuori ei voi olla kesän aikana töissä sekä kunnan kesätyöntekijänä että yhdistyksen tai yrityksen palkkaamana kunnan kesätyöpaikkatuella.

 

Starttiraha 4H-yrityksen perustamiseen

Voit saada kunnan kesätyöstä maksettavan palkkasumman verran starttirahaa 4H-yrityksen perustamiseen. Starttirahan myöntämisessä käytetään kunnan kesätyöllistämisen mukaisia perusteita. Starttirahan saamisen muut ehdot on määritelty 4H-järjestön toimesta, joita myös Paltamon kunta noudattaa.

https://4h.fi/toita/perusta-oma-yritys

 

Lisätietoja kesätöistä voit kysyä Miro Sallilalta p. 044 750 0997