Avustukset

Avustukset ja niiden hakeminen

Yleisavustukset 

 

Kunnanhallitus vahvistaa vuosittain yleisavustusten määrän.

Yleisavustukset on tarkoitettu paltamolaisille yhdistyksille lasten, nuorten ja aikuisten harrastustoiminnan tuottamiseen. Yleisavustuksen hakijan on oltava rekisteröitynyt yhdistys. Perusteena käytetään ohjattuja harjoituksia tai kerhoja. Ohjatussa harjoituksessa/kerhossa on oltava vähintään viisi (5) osallistujaa ja vähintään yksi (1) ohjaaja. 

Pääpaino harrastustoiminnan tukemisessa on lasten harrastusten tukeminen. Lasten ja nuorten (0-18 v.) harrastuskerrasta maksetaan yleisavustusta 8 euroa/kerta ja aikuisten harrastustoiminnasta 4 euroa/kerta.

Yhden ryhmän harjoituksia tuetaan korkeintaan kaksi (2) kertaa viikossa, kahtena eri päivänä. Tuettavan, ohjatun harrastuskerran on oltava vähintään yhden tunnin mittainen. Yhdistykset voivat periä maksua osallistujilta. 

Harjoituksista on pidettävä harjoituskirjanpitoa, josta on käytävä ilmi harrastuksen aihe/toiminta, milloin harjoitus on pidetty ja ketä harjoituksissa on ollut mukana. Harjoituskirjanpidosta on koottava tiedot ala- ja täysi-ikäisten lukumääristä. 

 

Vuoden 2019 yleisavustusten haku päättyi 17.1.2020. Tammikuussa haettiin 1.7.2019 - 31.12.2019 aikana toteutetun toiminnan avustukset. Harjoituskirjanpidon perusteella maksettavista yleisavustuksista päättää sivistysjohtaja. 

Avustukset maksetaan ainoastaan yhdistyksen tai järjestön tilille. Virheellisten tietojen antamisesta voidaan myönnetty palkkio jättää maksamatta tai periä jo maksettu avustus takaisin.

Mikäli yhdistys saa samaan toimintaan muuta avustusta kunnalta, ei yleisavustusta myönnetä.

Lomakkeet ja liitteet lomakkeet-sivulla.

Hakemukset toimitetaan osoitteella:
Paltamon kunta
Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo
Kuoreen merkintä "Yleisavustus" 

Kohdeavustukset


Kunnanhallitus päättää vuosittain kohdeavustusten määrän.

Kohdeavustusta voi hakea paltamolainen yhdistys tai yksityishenkilö kulttuuritoimessa taiteellisen tai musiikillisen julkaisun tekemiseen tai konsertin tai taidenäyttelyn järjestämiseen. Liikuntatoimen kohdeavustusta voi hakea esim. liikunta- ja urheilutapahtumien järjestämiseen tai kilpailutoimintaan. Kohdeavustuksia voidaan myöntää vuodessa yksi avustus/henkilö, yhdistys tai yhdistyksen jaosto.
 


Kohdeavustusta haetaan erillisellä lomakkeella. Kohdeavustusten käyttö raportoidaan viimeistään vuoden 2020 maaliskuussa tähän tarkoitetulla lomakkeella. 

Kohdeavustusten hakuaika ilmoitetaan erikseen ja ajoittuu syys-lokakuulle. 

Kohdeavustusten myöntämisestä päättää kunnanhallitus. Mikäli yhdistys tai henkilö saa samaan toimintaan muuta avustusta kunnalta, ei kohdeavustusta myönnetä.

Lomakkeet ja liitteet lomakkeet-sivulla.

Hakemukset toimitetaan osoitteella:

Paltamon kunnanhallitus
Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo
Kuoreen merkintä "Kohdeavustus" 

Liikunta- ja kulttuuristipendit
 

Kunnan liikunta- ja kulttuuristipendit jaetaan vuosittain itsenäisyyspäivän juhlassa. 

Stipendillä palkitaan ensisijaisesti valtakunnallisesti menestyneitä paltamolaisia urheilijoita, ”vuoden liikuttajia/liikkujia” ja kulttuurihenkilöitä. Pääsääntöisesti samaa henkilöä ei palkita perättäisinä vuosina. Palkitsemisessa huomioidaan erityisesti nuoret. Stipendit voidaan myös jättää jakamatta.  

Liikunta- ja kulttuuristipendiä haetaan omilla lomakkeillaan, jotka löytyvät Lomakkeet-sivulta. Kuntalaiset, järjestöy ja urheiluseurat voivat tehdä esityksiä paltamolaisista palkittavista ehdokkaista erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

 

Palautusosoite:
Paltamon kunnanhallitus
"Liikunta- ja kulttuuristipendit”
Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo
tai paltamon.kunta(at)paltamo.fi 

opettaja, liikuntavastaava Anu Leinonen
viestintäsuunnittelija, kulttuurivastaava Minna Härkönen