Avustukset

Matkailu ja vapaa-aika

Avustukset ja niiden hakeminen

Yleisavustukset 

 

Kunnanhallitus vahvistaa vuosittain yleisavustusten määrän.

Yleisavustukset on tarkoitettu paltamolaisille yhdistyksille lasten, nuorten ja aikuisten harrastustoiminnan tuottamiseen. Yleisavustuksen hakijan on oltava rekisteröitynyt yhdistys. Perusteena käytetään ohjattuja harjoituksia tai kerhoja. Ohjatussa harjoituksessa/kerhossa on oltava vähintään viisi (5) osallistujaa ja vähintään yksi (1) ohjaaja. 

Pääpaino harrastustoiminnan tukemisessa on lasten harrastusten tukeminen. Lasten ja nuorten (0-18 v.) harrastuskerrasta maksetaan yleisavustusta 8 euroa/kerta ja aikuisten harrastustoiminnasta 4 euroa/kerta.

Yhden ryhmän harjoituksia tuetaan korkeintaan kaksi (2) kertaa viikossa, kahtena eri päivänä. Tuettavan, ohjatun harrastuskerran on oltava vähintään yhden tunnin mittainen. Yhdistykset voivat periä maksua osallistujilta. 

Harjoituksista on pidettävä harjoituskirjanpitoa, josta on käytävä ilmi harrastuksen aihe/toiminta, milloin harjoitus on pidetty ja ketä harjoituksissa on ollut mukana. Harjoituskirjanpidosta on koottava tiedot ala- ja täysi-ikäisten lukumääristä. 

Vuoden 2022 syksyn yleisavustusten haku päättyy 3.2.2023. Tammikuussa haetaan 1.7 – 31.12.2022 aikana toteutetun toiminnan avustukset. Harjoituskirjanpidon perusteella maksettavista yleisavustuksista päättää sivistysjohtaja. 

Avustukset maksetaan ainoastaan yhdistyksen tilille. Virheellisten tietojen antamisesta voidaan myönnetty avustus jättää maksamatta tai periä jo maksettu avustus takaisin.

Mikäli yhdistys saa samaan toimintaan muuta avustusta kunnalta, ei yleisavustusta myönnetä.

Hakulomake löytyy tästä.
Yleisavustuksen harjoittelupäiväkirja löytyy tästä. 
 

Hakemukset toimitetaan osoitteella:
Paltamon kunta
Salmelankuja 1, 88300 Paltamo
Kuoreen merkintä "Yleisavustus" 
TAI
paltamon.kunta@paltamo.fi
 

Lisätietoja:
Jenna Härkönen
Hyvinvointiaktivaattori
040 623 7272

Kohdeavustukset


Kunnanhallitus päättää vuosittain kohdeavustusten määrän.

Kohdeavustusta voi hakea paltamolainen yhdistys tai yksityishenkilö kulttuuritoimessa taiteellisen tai musiikillisen julkaisun tekemiseen tai konsertin tai taidenäyttelyn järjestämiseen. Liikuntatoimen kohdeavustusta voi hakea esim. liikunta- ja urheilutapahtumien järjestämiseen tai kilpailutoimintaan. Kohdeavustuksia voidaan myöntää vuodessa yksi avustus/henkilö, yhdistys tai yhdistyksen jaosto.
 


Vuoden 2022 kohdeavustusten hakuaika 20.9. - 24.10.2022. Avustusta voi hakea hakuaikana jo vuonna 2022 tapahtuneeseen tai vuonna 2022 tulevaan tapahtumaan. Tarkka hakukaika ilmoitetaan tällä sivulla. Avustusta haetaan erillisellä lomakkeella. Avustusten käyttö raportoidaan viimeistään vuoden 2023 tammikuussa tähän tarkoitetulla lomakkeella

Vuodelle 2022 on varattuna noin 3000 euroa. 

Kohdeavustusten myöntämisestä päättää kunnanhallitus. Mikäli yhdistys tai henkilö saa samaan toimintaan muuta avustusta kunnalta, ei kohdeavustusta myönnetä.

Hakemukset toimitetaan osoitteella:

Paltamon kunnanhallitus
Salmelankuja 1, 88300 Paltamo
Kuoreen merkintä "Kohdeavustus"

Lisätietoja
Jenna Härkönen
hyvinvointiaktivaattori
040 623 7272

Minna Härkönen
viestintäsuunnittelija, kulttuurivastaava
p. 044 750 0998

Liikunta- ja kulttuuristipendit
 

Kunnan liikunta- ja kulttuuristipendit jaetaan vuosittain itsenäisyyspäivän juhlassa. 

Stipendillä palkitaan ensisijaisesti valtakunnallisesti menestyneitä paltamolaisia urheilijoita, ”vuoden liikuttajia/liikkujia” ja kulttuurihenkilöitä. Pääsääntöisesti samaa henkilöä ei palkita perättäisinä vuosina. Palkitsemisessa huomioidaan erityisesti nuoret. Stipendit voidaan myös jättää jakamatta.  

Kuntalaiset, järjestöt ja urheiluseurat voivat tehdä esityksiä paltamolaisista palkittavista ehdokkaista 11. - 25.10.2022. Kunnanhallitus päättää stipendien saajista 8.11.2022 kokouksessaan. Stipendit jaetaan itsenäisyysjuhlassa Korpisalissa 2.12.2022

Liikunta- ja kulttuuristipendiä haetaan omilla lomakkeillaan, jotka löytyvät tästä:

Palautusosoite:
Paltamon kunnanhallitus
"Liikunta- ja kulttuuristipendit”
Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo
tai paltamon.kunta@paltamo.fi 

Härkönen Jenna hyvinvointiaktivaattori