Investoi Paltamoon

Työ ja elinkeinot

Investoi Paltamoon

Paltamoon on suunnitteilla mittavat investoinnit. KaiCell Fibers Oy:n suunnittelema biotuotetehdas on suuruudeltaan yli miljardin euron investointi. Biotuotetehtaan yhteyteen on kaavoitettu teollisuustontteja tehdasta tukeviin oheistoimintoihin. Tehdasalueen viereen on suunnitteilla noin 27 hehtaarin uusi teollisuusalue. Biotuotetehtaan ja uuden teollisuusalueen lisäksi Paltamossa on käynnistynyt viiden tuulivoimapuiston kaavoitus.

Paltamoon suunniteltu biotuotetehdas Paltamon uusi teollisuusalue junaradan ja suunnitellun biotuotetehtaan vieressä Paltamoon on suunnitteilla viisi tuulipuistoa, joissa olisi lähes 100 voimalaa

 

Tie- ja ratahankkeet

Paltamon alueella parannetaan rautatieverkkoa useassa kohteessa. Kontiomäki-Oulu välille rakennetaan uusia liikennepaikkoja. Teollisuusraiteita Kontiomäeltä sekä Suomussalmelle että Vuokattiin kunnostetaan. Ratatöiden yhteydessä poistetaan useita tasoristeyksiä ja rakennetaan korvaavia tieyhteyksiä.

Toimintaympäristö

Tutustu, millaiseen ympäristöön Paltamoon sijoittuvat tai investoivat yritykset saapuvat. Tietoa alueen liikenneyhteyksistä ja elinkeinorakenteesta sekä yritysten henkilöstön asumiseen, koulutukseen ja vapaa-aikaan liittyvistä palveluista löydät toimintaympäristöstä.

Investoi Paltamoon -hanke

Biotuotetehtaan ja muiden investointien myötä Paltamon yrityselämä on suurten muutosten edessä. Investoi Paltamoon -hanke edesauttaa paikallisten, alueellisten, valtakunnallisten ja myös kansainvälisten yritysten investointien toteutumista Paltamoon. Keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa investointeja sekä edesauttaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Investointimahdollisuudet ja yritysten toimintaympäristö Paltamossa

Paltamon kehittyvät energiaratkaisut -hanke

Paltamon kehittyvät energiaratkaisut -hanke selvittää ratkaisuja Paltamon kunnan kaukolämpö- ja jätevesiratkaisuiksi sekä edistää uusiutuvan energian tuotantoa ja energian varastointia eri muodoissa.