Investoi Paltamoon

Työ ja elinkeinot

Investoi Paltamoon

Paltamoon on suunnitteilla mittavat investoinnit. KaiCell Fibers Oy:n suunnittelema biotuotetehdas on suuruudeltaan noin miljardin euron investointi. Biotuotetehtaan yhteyteen on kaavoitettu teollisuustontteja tehdasta tukeviin oheistoimintoihin. Tehdasalueen viereen on suunnitteilla noin 27 hehtaarin uusi teollisuusalue. Biotuotetehtaan ja uuden teollisuusalueen lisäksi Paltamossa on käynnistynyt viiden tuulivoimapuiston kaavoitus.

Paltamon uusi teollisuusalue

Biotuotetehdas

Paltamon tuulipuistohankkeet

Paltamon alueella parannetaan rautieverkkoa useassa kohteessa. Kontiomäki-Oulu välille rakennetaan uusia liikennepaikkoja ja teollisuusraiteita sekä Suomussalmelle että Vuokattiin kunnostetaan. Ratatöiden yhteydessä poistetaan useita tasoristeyksiä ja rakennetaan korvaavia tieyhteyksiä.

Tie- ja ratahankkeet

Biotuotetehtaan ja muiden investointien myötä Paltamon yrityselämä on suurten muutosten edessä. Investoi Paltamoon -hanke edesauttaa paikallisten, alueellisten, valtakunnallisten ja myös kansainvälisten yritysten investointien toteutumista Paltamoon. Keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa investointeja sekä edesauttaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Investoi Paltamoon -hanke