Investoi Paltamoon

Työ ja elinkeinot

Investoi Paltamoon

Paltamoon on suunnitteilla mittavat investoinnit. KaiCell Fibers Oy:n suunnittelema biotuotetehdas on suuruudeltaan noin miljardin euron investointi. Biotuotetehtaan yhteyteen on kaavoitettu teollisuustontteja tehdasta tukeviin oheistoimintoihin. Tehdasalueen viereen on suunnitteilla noin 27 hehtaarin uusi teollisuusalue. Biotuotetehtaan ja uuden teollisuusalueen lisäksi Paltamossa on käynnistynyt viiden tuulivoimapuiston kaavoitus.

Biotuotetehdas Uusi teollisuusalue Tuulipuistot

 

Tie- ja ratahankkeet

Paltamon alueella parannetaan rautieverkkoa useassa kohteessa. Kontiomäki-Oulu välille rakennetaan uusia liikennepaikkoja. Teollisuusraiteita Kontiomäeltä sekä Suomussalmelle että Vuokattiin kunnostetaan. Ratatöiden yhteydessä poistetaan useita tasoristeyksiä ja rakennetaan korvaavia tieyhteyksiä.

Toimintaympäristö

Tutustu, millaiseen ympäristöön Paltamoon sijoittuvat tai investoivat yritykset saapuvat. Tietoa alueen liikenneyhteyksistä ja elinkeinorakenteesta sekä yritysten henkilöstön asumiseen, koulutukseen ja vapaa-aikaan liittyvistä palveluista löydät toimintaympäristöstä.

Investoi Paltamoon -hanke

Biotuotetehtaan ja muiden investointien myötä Paltamon yrityselämä on suurten muutosten edessä. Investoi Paltamoon -hanke edesauttaa paikallisten, alueellisten, valtakunnallisten ja myös kansainvälisten yritysten investointien toteutumista Paltamoon. Keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa investointeja sekä edesauttaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Investointimahdollisuudet ja yritysten toimintaympäristö Paltamossa