Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus ja opetus

Varhaiskasvatus

 

Varhaiskasvatus järjestetään Paltamossa ensisijaisesti perheiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatus on paltamolaisille lapsille maksutonta.

Tutustu maksuttomaan varhaiskasvatukseen ja siellä työskentelyyn tällä videolla.

Paltamon kunnan varhaiskasvatussuunnitelma (pdf)

Kerro toiveesi päivitettävään varhaiskasvatussuunnitelmaan!

Käytännön ohjeita ja yhteyksiä

 

Ilmoittautuminen varhaiskasvatukseen 

Ilmoittautuminen tehdään  e-asiointipalvelun kautta tästä linkistä.

 

Varda-tietovaranto 

 

Tiedote varhaiskasvatuksen Varda -tietovarannosta

Varda -tietovarannon tietosuojaseloste

Hoitoaikojen ilmoittaminen

Ilmoita lapsen hoitoaikoja e-asiointipalvelun kautta tästä.

Ilmoitusaika seuraavan viikon hoitoajoille päättyy aina maanantaisin klo 12:00.

Ohjeita hoitoaikojen varaamiseen:

Hoitoaikojen ilmoittaminen - ohje hoitoaikojen varaamisesta (pdf)

Hoitoaikojen ilmoittaminen - yleisiä ohjeita hoitoaikavarausjärjestelmästä (pdf)

Kirkonkylän vuoropäiväkoti Männynkäpy

 

Kirkonkylän vuoropäiväkoti Männynkäpy,  Lampitie 2, Paltamo

Päiväkodissa järjestetään hoitoa ympäri vuorokauden, myös viikonloppuisin. Hoitopaikat ovat 0-6 -vuotiaille. Päiväkodissa toimii varhaiskasvatuksen 0-5 vuotiaiden ryhmän lisäksi myös esiopetusryhmä ja esiopetusikäisten varhaiskasvatus.

 

Kontiomäen vuoropäiväkoti Mesikämmen

Kontiomäen vuoropäiväkoti Mesikämmen, Pihlajatie 5, Kontiomäki

Päiväkodissa järjestetään hoitoa ympäri vuorokauden, myös viikonloppuisin. Päiväkodissa toimii varhaiskasvatuksen 0-5 vuotiaiden ryhmän lisäksi myös esiopetusryhmä ja esiopetusikäisten varhaiskasvatus. 
 

Tilapäisen hoidon tarve

 

Tilapäisellä päivähoidolla tarkoitetaan vain satunnaista hoidon tarvetta, joka pisimmillään voi olla yhtäjaksoisesti viisi päivää. Tilapäinen hoito ei vaikuta lasten kotihoidontuen saamiseen. Varhaiskasvatusyksiköissä vapaan olevia paikkoja käytetään tilapäiseen hoidon tarpeeseen. Tilapäistä hoitoa kysytään suoraan päiväkodeista tai perhepäivähoidon varhaiskasvatuspäälliköltä sen mukaan, mihin hoitopaikkaan lapsi halutaan.

Tilapäisen hoidon hinnat ovat lapsikohtaisia. Hoito laskutetaan jälkikäteen varhaiskasvatuslaskutuksen yhteydessä.

Tilapäisen hoidon päiväkohtaiset maksut 1.8.2018 alkaen kokopäivähoito yli 5h  on 20 € /lapsi ja osapäivähoito alle 5h  12 €/lapsi.

 

Vuorohoito

Vuorohoidon järjestämisen periaatteet Paltamon varhaiskasvatuksessa (pdf)

Perhepäivähoito hoitajan kotona

Omassa kodissaan työtä tekevällä perhepäivähoitajalla voi olla lain mukaan samanaikaisesti  neljä alle kouluikäistä kokopäivähoidossa olevaa lasta. Viidentenä lapsena voi olla puolipäivähoidossa oleva lapsi.

Useilla lapsilla on hoidon tarvetta esim. vuorotyön, lyhennettyjen työaikojen vuoksi vain osa kalenterikuukauden päivistä. Nämä lapset pyritään sijoittelemaan hoitopaikkoihin mahdollisimman hyvin limittäin muiden vähän hoitoa tarvitsevien kanssa.

 

Lapsen kotona annettava perhepäivähoito/kolmiperhehoito

Lapsen omassa kodissa perhepäivähoitoa voidaan antaa mm. silloin, kun perheessä on vähintään kolme alle kouluikäistä lasta, vammainen tai sairas lapsi, jolle vain oma koti soveltuu hoitopaikaksi.

Kolmiperhehoitorenkaan voi muodostaa 2 - 4 kotia, joissa on yhteensä neljä alle kouluikäistä lasta. Hoito voidaan järjestää joko vuorotellen kunkin lapsen kotona tai vain jonkun lapsen kotona.

 

Varahoito perhepäivähoidossa

Varhaiskasvatussopimuksen laadinnan yhteydessä sovitaan lapsen varahoitopaikat. Sovittuja varahoitopaikkoja käytetään hoitajan sairastuessa tai muuten ollessa estynyt hoitamasta lapsia.

Perhepäivähoitajan pitempiaikaiset sairauslomat / vuosilomat järjestetään perhepäivähoitajien ohjaajan kautta sijaishoitona eli täyttämällä tilapäiset avoimet paikat.

Mikäli tarvitset lapsellesi hoitopaikkaa hoitajan vuosilomien tai muiden poissaolojen ajaksi, ilmoita siitä mahdollisimman pian hoitopaikkaan tai suoraan päivähoitotoimistoon.

Kehityksen ja oppimisen tuki, varhaiserityiskasvatus

Lapsi voi tarvita tukea kehitykseensä ja oppimiseensa eripituisia aikoja monenlaisista eri syistä. Varhaiserityiskasvatus on osa kuntamme laadukasta varhaiskasvatusta, ja se kuuluu jokaiselle sitä tarvitsevalle. Tuki järjestetään jokaiselle lapselle yksilöllisesti hänen vahvuuksiensa ja tarpeidensa pohjalta.

Tuen toteuttaminen tapahtuu pääosin lapsen omassa varhaiskasvatusryhmässä. Tuen järjestämisessä keskeistä on oikea-aikaisuus, ja tuki aloitetaankin heti tarpeen ilmettyä. Konkreettisia tukitoimia ovat esimerkiksi selkeä päivän kulku, kuvien käyttäminen, lapsiryhmien joustavuus sekä oppimisympäristöjen muokkaus ja monipuolinen hyödyntäminen. Tukitoimet toteutetaan osana ryhmän arkea.

Lapsen tukea suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat huoltajat ja varhaiskasvatuksen henkilöstö yhdessä varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä tarvittaessa muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa. Yhteistyötahojamme ovat lastenneuvola, perheneuvola, lastensuojelu, koulupsykologi sekä lasten terapeutit ja muut mahdolliset asiantuntijat. Lapsen tuen tarve tavoitteineen ja arviointeineen kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Huoltajat ja muut lapsen kanssa toimivat voivat olla myös suoraan yhteydessä varhaiskasvatuksen erityisopettajaan huolen herätessä lapsen kehityksestä ja oppimisesta.

Varhaiskasvatusmaksut 1.1.2020 alkaen

Paltamon kunnassa on otettu käyttöön maksuton varhaiskasvatus paltamolaisille lapsille 1.1.2020 alkaen. Varhaiskasvatuksessa olevista paltamolaisista lapsista ei peritä asiakasmaksuja.

 

Sivonen Anna päiväkodin johtaja / päiväkoti Mesikämmen, varhaiskasvatuspäällikkö
Lipponen Katja päiväkodin johtaja / päiväkoti Männynkäpy
Päiväkoti Männynkäpy