Biotuotetehdas

Investoi Paltamoon

Biotuotetehdas

Näkymä biotuotetehdasalueelle pohjoisesta (Lähde: KaiCell Fibers Oy)

 

KaiCell Fibers Oy suunnittelee biotuotetehtaan rakentamista Paltamoon. Tehdas tuottaisi noin 600 000 tonnia valkaistua havu- ja koivusellua. Myös sellun jatkojalostaminen alueella on mahdollista tulevaisuudessa. Raaka-ainetarve kuitupuulle ja hakkeelle on yhteensä n. 3,5 Mm3/v. Kuvassa yllä biotuotetehdasalue pohjoisesta käsin katsottuna (Lähde: KaiCell Fibers Oy).

Hankkeen alustava aikataulu:

  • Valmius investointipäätökselle vuonna 2025
  • Rakentamisvaihe vuosina 2026-2027
  • Tavoitteena käynnistää tuotanto vuoden 2027 aikana

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi tehtaalle ympäristö- ja vesitalousluvan 15.7.2020. Lupapäätös on lainvoimainen. Tehdasalueen ylijäämämaita varten tarvittavalle läjitysalueelle on myös lainvoimainen ympäristölupa.

Tehdasalueen hankinnasta on laadittu esisopimus Paltamon kunnan kanssa. Alueen kaava on lainvoimainen.

Lisätietoja hankkeesta: 

KaiCell Fibers Oy
Hannu Heikkinen, toimitusjohtaja
+358 44 7100 864
hannu.heikkinen@kaicellfibers.com

Lisätietoja hankkeesta Paltamon kunnassa:

Korhonen Salla kehitysjohtaja