Biotuotetehdas

Investoi Paltamoon

Biotuotetehdas

Näkymä biotuotetehdasalueelle pohjoisesta (Lähde: KaiCell Fibers Oy)

 

KaiCell Fibers Oy suunnittelee biotuotetehtaan rakentamista Paltamoon. Tehdas tuottaisi noin 600 000 tonnia valkaistua havu- ja koivusellua. Myös sellun jatkojalostaminen alueella on mahdollista tulevaisuudessa. Raaka-ainetarve kuitupuulle ja hakkeelle on yhteensä n. 3,5 Mm3/v. Kuvassa yllä biotuotetehdasalue pohjoisesta käsin katsottuna (Lähde: KaiCell Fibers Oy).

Hankkeen alustava aikataulu:

  • Valmius investointipäätökselle vuoden 2022 aikana
  • Rakentamisvaihe vuosina 2023-2024
  • Tavoitteena käynnistää tuotanto vuoden 2024/2025 aikana

Tehtaalle on ympäristö- ja vesitalouslupa Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta 15.7.2020. Lupapäätös ei ole vielä lainvoimainen. Tehdasalueen ylijäämämaita varten tarvitaan läjitysalue. Läjitysalueen ympäristölupaprosessi on meneillään aluehallintovirastossa.

Tehdasalueen hankinnasta on laadittu esisopimus Paltamon kunnan kanssa. Alueen kaava on lainvoimainen.