Paltamon biometanolilaitos

Investoi Paltamoon

  

Paltamon biometanolilaitos

Uusiutuvan metanolin tuotantoon keskittyvä SSE Suomen Säätöenergia Oy aloittaa Paltamoon sijoittuvan biometanolilaitoksen suunnittelun, kun Paltamon kunnanhallituksen päätös (Khall 29.5.2024 §101) suunnitteluvaraussopimuksesta saa lainvoiman. SSE on luomassa laitosverkostoa uusiutuvan biometanolin tuotannolle. SSE:n tuotantomenetelmä yhdistää kolme teollisessa tuotannossa tunnettua teknologiaa, puumassan kaasutuksen, elektrolyyttisen vedyn tuotannon ja metanolisynteesin, yhdeksi laitosyksiköksi – hybridijalostamoksi.

Paltamon biometanolilaitoksen investointi olisi noin 500 miljoonaa euroa. Se tulisi työllistämään laitoksella 50-60 henkeä, raaka-ainehankinnassa ja logistiikassa n. 65 henkeä. Rakennusvaihe työllistää n. 800 henkilötyövuotta. Biometanolin vuosituotanto on arviolta 244 000 tonnia.

Paltamon laitoksella biomassa tulee sahateollisuuden sivuvirroista, energiapuusta sekä ainespuuhakkuiden latvuksista ja oksista tehdystä hakkeesta. Prosessissa tarvittava vety tuotetaan veden elektrolyysillä aurinko- ja tuulivoimalla tuotetulla sähköllä.

Lisätietoja hankkeesta:

SSE Suomen Säätöenergia Oy
Kaj Turunen
toimitusjohtaja, ceo
Puhelin (+358 (0)50 512 0663
kaj.turunen@saatoenergia.fi
www.saatoenergia.fi

Lisätietoja hankkeesta Paltamon kunnassa:

Korhonen Salla kehitysjohtaja