Tie- ja ratahankkeet

Investoi Paltamoon

Oulu-Kontiomäki uudet liikennepaikat

Uudet liikennepaikat mahdollistavat Oulu-Kontiomäki rataosalla pitkien junien kohtaamiset. Hankkeessa rakennetaan uudet pitkien junien kohtauspaikat Liminpuroon Vaalassa, Kuusikkoniemeen Paltamossa ja Niskaan Utajärvellä sekä pidennetään nykyistä liikennepaikkaa Utajärvellä. Kohtaamispaikat lisäävät rataosan liikennöintikapasiteettia. Paltamon Kuusikkoniemen liikennepaikka rakennetaan vuoden 2022 aikana. Liikennepaikan kohdalta poistetaan kaksi tasoristeystä ja rakennetaan uusi radanvarsitie.

Kontiomäki - Vuokatti rataosuuden parantaminen

Rataosuuden Vuokatti-Kontiomäki parantaminen on osa laajempaa Vuokatti – Kontiomäki radan perusparannushanketta. Suunnittelukohde sijaitsee Joensuu – Kontiomäki rataosuudella välillä Vuokatti – Kontiomäki. Liikenne- ja viestintävirasto on hyväksynyt ratalain mukaisen ratasuunnitelman. Rataosuudella tehdään tasoristeysjärjestelyjä.

Kontiomäki-Pesiökylä radan parantaminen

Hankkeessa perusparannetaan rata 70 kilometrin osuudelta, rakennetaan uusi raakapuunkuormauspaikka Pesiökylään sekä parannetaan puunkuormauspaikan tieyhteyksiä. Ratasuunnittelu tasoristeyksien osalta on käynnistynyt vuoden 2021 lopulla. Kontiomäki - Ristijärvi osuudella tehdään tasoristeysjärjestelyjä, joissa poistuu 5 tasoristeystä.

Kontiomäki - Iisalmi rataosuuden selvitys

Väylävirasto on käynnistänyt Iisalmi-Kontiomäki rataosuuden peruskorjausta sekä kehittämistoimenpiteitä koskevan selvityksen ja hankearvioinnin laadinnan. Työn tavoitteena on esisuunnitelmatasoisesti selvittää rataosuudella tarpeelliset kehityskohteet sekä esittää ehdotus toimenpidepoluksi yhdessä peruskorjauksen kanssa.

Työn alustavien tulosten odotetaan valmistuvan vuoden loppuun mennessä, ja itse raportin keväällä 2023.