Paltamon kehittyvät energiaratkaisut -hanke

Investoi Paltamoon

Paltamo develops energy solutions based on renewable energy

 

Paltamon kehittyvät energiaratkaisut -hanke

EU logo

 

 

 

Rahoitus: Euroopan unionin osarahoittama
Toiminta-aika: 1.9.2023–31.12.2024
Budjetti koko toiminta-ajalle: 118 955 euroa
Paltamon kunnan osuus: 23 792 euroa
Projektipäällikkö: Esa Järvenoja

Paltamon kehittyvät energiaratkaisut -hankkeen tavoitteena on selvittää Paltamon kunnan kaukolämpö- ja jätevesiratkaisujen toteuttamisen edellytyksiä ja edistää uusiutuvan energian tuotantoa ja energian varastointia eri muodoissa.

Hanke tuottaa vaihtoehtoiset ratkaisut kunnan kaukolämpöratkaisuksi investointi- ja operointikustannuksineen, tarvittavine lupaprosesseineen ja aikatauluineen päätöksentekoa varten. Se edistää myös kuntaan sijoittuvia muita mahdollisia uusiutuvan energian tuotannon ja varastoinnin ratkaisuja ja investointeja, kuten aurinkovoima, P2X ja energiavarastot. Hankkeella kartoitetaan näistä kiinnostuneita uusia yrityksiä ja edesautetaan investointien sijoittumista Paltamoon.

Kainuussa biotalouden sivuvirtojen jalostamiseen perustuvan biokiertotalouden kehittäminen on keskeinen osa talouden ja yhteiskunnan vihreää siirtymää fossiilitaloudesta vähähiiliseen kiertotalouteen. Hankkeen tavoitteena on edistää kiertotalouteen ja sivuvirtojen hyödyntämiseen liittyvän yritystoiminnan sekä biotuotetehtaan toimintaa tukevan yritystoiminnan syntymistä ja yritysten sijoittumista alueelle.

Julkaisut

Artikkeli 1/2024 uutiskirjeessä yrittäjille

Artikkeli kuntatiedotteessa huhtikuu 2024

Artikkeli Paltamon kesälehdessä 2024 Vetyä ja sähköpolttoaineita Paltamosta

Tapahtumat

Tutustumismatka Utajärvelle 22.5.2024

Lisätietoja: 

 

 

Korhonen Salla kehitysjohtaja
Järvenoja Esa projektipäällikkö, Paltamon kehittyvät energiaratkaisut