Kuntalaisaloite

Kunta ja hallinto

Kuntalaisaloite

 

Paltamolaiset voivat kuntalain mukaisesti tehdä kunnan toimintaa koskevia aloitteita. Aloitteen avulla voit nostaa esiin jonkin ajankohtaisen asian tai ongelman, sekä herätellä päättäjiä kiinnittämään siihen huomiota. Aloiteoikeus tarjoaa käytännössä yksittäisille kuntalaisille mahdollisuuden saattaa tärkeinä pitämiään asioita suoraan päätöksenteon piiriin.

Lähetä aloitteesi kuntaan tällä lomakkeella. Antamalla yhteystietosi aloitteesi kirjataan saapuneeksi ja toimitetaan ao. viranomaiselle käsittelyä ja jatkotoimenpiteitä varten. Kirjaamisen yhteydessä aloite saa asianumeron, jolla voit tiedustella käsittelyn etenemistä. Asianumero toimitetaan sinulle sähköisesti.