Vekaranniemen ja Iso Kärpässaaren ranta-asemakaavamuutos

Kaavoitus ja maankäyttö

Päivitetty kaavakartta Vekaranniemen ja Iso Kärpässaaren ranta-asemakaavamuutoksesta, jonka Paltamon kunnanvaltuusto hyväksyi 8.3.2021. 

Vekaranniemi sijoittuu Oulujärven ympäristöön. Alueella kaava mahdollistaa korttelimaisen loma-asuntorakentamisen. Lisäksi alueella on maa- ja metsätalousvaltaisia alueita. 

Kaavakartta

Kaavaselostus