Kainuussa 5 uutta koronatartuntaa, altistumisia kajaanilaisessa No-Pan auton autoliikkeessä sekä eri puolella Kainuuta

Kainuussa 5 uutta koronatartuntaa, altistumisia kajaanilaisessa No-Pan auton autoliikkeessä sekä eri puolella Kainuuta

Ris­ti­jär­vel­lä on tiis­tai­na 29.9. to­det­tu kak­si ko­ro­na­tar­tun­taa ka­ran­tee­nis­sa ol­leil­la hen­ki­löil­lä. Tä­män li­säk­si Ris­ti­jär­vel­lä on tors­tai­na 1.10. to­det­tu kak­si tar­tun­taa. Toi­sen hen­ki­lön myö­tä on mah­dol­li­sia al­tis­tu­mi­sia ta­pah­tu­nut ai­na­kin 30.9. Ka­jaa­nin Ci­ty­mar­ke­tis­sa ja aiem­min syys­kuun lo­pus­sa Sot­ka­mon Lid­lis­sä, se­kä mah­dol­li­ses­ti myös muual­la Ka­jaa­nin, Sot­ka­mon ja Ris­ti­jär­ven alueel­la. Toi­sen tar­tun­nan saa­neen myö­tä jouk­koal­tis­tu­mi­nen on ta­pah­tu­nut ai­na­kin No-Pan au­ton Ka­jaa­nin liik­kees­sä 25.9. al­kaen se­kä eri pai­kois­sa Kai­nuun ul­ko­puo­lel­la. No-Pan au­tos­sa 25.9. – 1.10.2020  asioi­nei­ta hen­ki­löi­tä pyy­de­tään ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä. To­det­tu­ja ta­pauk­sia ryp­pääs­sä on tors­tai-il­ta­päi­vään men­nes­sä 5 ja al­tis­tu­nei­ta noin 20-30.

Paltamolaisia kehotetaan erityiseen varovaisuuteen ja tarkkailemaan vointiaan sekä hakeutumaan herkästi testaukseen. Paltamon kunnan häiriötilanteiden johtoryhmä seuraa tilannetta jatkuvasti ja tekee tiivistä yhteistyötä Kainuun soten kanssa.

Kuntalaisia pyydetään lukemaan huolella oheinen Kainuun soten tiedote:

https://www.paltamo.fi/ajankohtaista/uutiset/kainuussa-5-uutta-koronatartuntaa-altistumisia-kajaanilaisessa-no-pan-auton-autoliikkeessa-seka-eri-puolella-kainuuta.html

Takaisin uutisiin