Kulttuuri ja tapahtumatuotanto

Matkailu ja vapaa-aika

Paltamo-graffiti maalattuna seinään

 

Kulttuuri- ja tapahtumatuotanto

 

Paltamon kunta toteuttaa monipuolista kulttuuri- ja tapahtumatuotantoa yhdessä yhdistysten, järjestöjen, kylien, seurakunnan, kansalaisopiston sekä kainuulaisten ammattitaiteilijoiden kanssa. Kulttuuria ja tapahtumia toteutetaan kuntalaisten kanssa heidän hyvinvointinsa vahvistamiseksi sekä kaikkien kainuulaisten, kesäasukkaiden ja matkailijoiden iloksi. 

 

 

 

Eino Leino -puiston esiintymislava on varattavissa viestintäsuunnitelijalta p. 044 750 0998.

Lavan mitat:
etureuna 9 m
takareuna 6 m
syvyys on 5,6 m
korkeus etureunassa 4,7 m
korkaus takareunassa noin 4 m.

Avoin portfoliohaku julkisen taideteoksen toteuttamiseksi Paltamon uudelle kunnantalolle

Paltamon kunta järjestää portfoliohaun taiteilijoille Paltamon uuteen kunnantaloon hankittavasta taiteesta. Julkisen taideteoksen tekijää haetaan avoimella portfoliohaulla, joka on avoinna 20.3. – 21.4.2023. Portfolioiden perusteella valitaan yksi taiteilija tai taiteilijaryhmä, jolta tilataan luonnos ja mahdollisen luonnoksen hyväksymisen jälkeen suora teostilaus.

Taideteokset voivat sijoittua kunnantalon aulaan, kahvioon ja/tai rakennuksen ulkopuolelle (ei ulkoseiniin), joissa mahdollisimman monet talon käyttäjistä pääsevät taidetta kokemaan. Taiteilijoita kannustetaan erityisesti pohtimaan hirsiseinien huomioimista sekä luonnonvalon ja eri tarkastelusuuntien ja -korkeuksien mahdollisuuksia teoksen suunnittelussa.

Julkisen taideteoksen haku toteutetaan kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa teoksen toteutuksesta kiinnostuneet taiteilijat voivat avoimessa portfoliohaussa lähettää työnäytteitä aikaisemmista töistään sekä perustelun osallistumiselle. Portfoliohaku on avoinna 20.3.–21.4.2023. Haku päättyy 21.4.2023 klo 15.

Lue hakuohjeet ja lisätiedot täältä.

Kaikukortti

Kult­tuu­ri kuu­luu kai­kil­le! Kai­kil­la on oi­keus käy­dä kon­ser­teis­sa, fes­ti­vaa­leil­la ja teat­te­reis­sa vaik­ka oma ta­lou­del­li­nen ti­lan­ne oli­si­kin tiuk­ka. Rat­kai­suk­si tä­hän on ke­hi­tet­ty Kai­ku­kort­ti, jo­ka toi­mii ko­ko Kai­nuus­sa.

LIsätiedot kaikukortista löydät täältä. (Linkki ohjaa Kainuun Hyvinvointialueen sivuille)

Paltamon kunnan kulttuurikasvatussuunnitelmassa on tilaa lasten ja nuorten itse tekemälle taiteelle, ammattitaiteelle ja rikkaalle paikalliselle kulttuuriperinnölle.

 • Suunnitelma tukee opetussuunnitelmien tavoitteita.
 • Se takaa vuosittain jokaiselle 0-18-vuotiaalle paltamolaiselle taide- ja kulttuurikasvatusta yhdenvertaisesti ja saavutettavasti.
 • Suunnitelma vahvistaa lasten ja nuorten tunne- ja esiintymistaitoja, lisää yhteisöllisyyttä ja kunnan elinvoimaisuutta, työllistää ja tukee kunnan strategisia tavoitteita.
 • Kulttuurikasvatussuunnitelma vastaa myös kuntien kulttuuritoimintalain vaatimuksiin.

Suunnitelmaa testataan kevätlukukaudella 2022, ja sen täysimittainen kolmivuotinen toteutus alkaa lukuvuonna 2022 - 2023. Suunnitelma juurrutetaan pysyväksi osaksi kunnan toimintaa.

Paltamon kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma 2022 - 2025

Kunnan vuosittain järjestämiä tapahtumia ovat mm.:

 • Eino Leino -hiihto
 • Norssitapahtuma
 • Eino Leinon juhlaa
 • Ilmaiskonsertit
 • Paltamon kansalaisopiston esitykset ja näyttelyt
 • Esitys- ja tapahtumatoiminta kouluilla
 • Veteraanitapahtumat

Kunta tukee paikallista kulttuuri- ja tapahtumatoimintaa:

 

Ota yhteyttä!

Korhonen Salla kehitysjohtaja
Pöppönen Maria viestintäsuunnittelija