Pujoniemen ranta-asemakaavan muutos

Kaavoitus ja maankäyttö

Pujoniemen ranta-asemakaavan muutos

Kuulutus vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtävillä olosta. 

Osallistumis- ja arviointi suunnitelma

Kaavaluonnos kartta

Kaavaselostus

KUULUTUS                                                                  1.11.2023                                                                                                            

Pujoniemen ranta-asemakaavan muutoksen vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtäville asettaminen

Pujoniemen ranta-asemakaavan muutosta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat nähtävillä 1.11.-1.12.2023 Paltamon kunnantalolla, Salmelankuja 1, 88300 Paltamo klo 9-15 ja Paltamon kunnan kotisivuilla https://www.paltamo.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto.html

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään sekä muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja kaavaluonnosta koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kirjallisesti osoitteeseen Paltamon kunta, Salmelankuja 1 tai sähköpostitse paltamon.kunta@paltamo.fi 1.12.2023 klo 15:00 mennessä.

Lisätietoja antavat

Paltamon kunta, kaavoittaja Mika Hakkarainen puh 044 187 7970, mika.hakkarainen@sotkamo.fi 

tai kaavoittaja Kimmo Mustonen, puh 0400 703 521, kimmo.mustonen@kimmokaava.fi

Paltamossa 1.11.2023                                                              

Paltamon kunnanhallitus