Ilmoitus kuulutuksesta: Ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (252/2017) 20 §:n mukainen kuulutus ympäristövaikutusten ...