Yrittäjien mahdollisuus saada työttömyysturvaa ja toimeentulotukea koronatilanteessa

Yrittäjien mahdollisuus saada työttömyysturvaa ja toimeentulotukea koronatilanteessa

Yrittäjien mahdollisuus saada työttömyysturvaa ja toimeentulotukea koronatilanteessa

Yrittäjän toimeentulotukihakemukseen tarvitaan selvitys siitä, miten epidemia on vaikuttanut yritystoiminnasta saataviin tuloihin.

Koronatilanteen vuoksi työttömyysturvaan on tullut määräaikaisia muutoksia. Sekä sivutoimiset että päätoimiset yrittäjät pääsevät työttömyysturvan piiriin aiempaa helpommin yritysmuodosta riippumatta. Työttömyysturva on ensisijainen tukimuoto toimeentulotukeen nähden.

Koronatilanteen vuoksi yhä useampi yrittäjä joutuu turvautumaan myös toimeentulotukeen. Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki. Tukeen vaikuttavat hakijan ja tämän perheen kaikki käytettävissä olevat tulot ja varat, mukaan lukien pankkitilillä olevat säästöt. Tuloiksi lasketaan myös muut sosiaalietuudet. Yrittäjän tulona huomioidaan myös yrityksen tililtä maksetut henkilökohtaiset menot.

Ilman tarvittavia liitteitä hakemusta ei voida käsitellä

Toimeentulotuen hakemukseen tarvitaan vapaamuotoinen selvitys siitä, miten epidemia on vaikuttanut yritystoiminnasta saataviin tuloihin.

Tärkein tarvittava liite on tiliote. Tiliotteet tarvitaan yrittäjän ja tämän perheenjäsenten kaikista koti- ja ulkomaisista tileistä sekä yrityksen tileistä. Laskutuspalveluyrittäjältä tarvitaan omat ja perheen tiliotteet sekä tosite laskutuspalvelussa olevista varoista.

Jos tiliotteelta ei käy ilmi yrityksen juoksevat kulut, kuten tilavuokra, sähkö tai maksuun tulevat palkat, yrittäjä antaa näistä menoista erillisen selvityksen hakemuksessaan.

Toimeentulotukea saavan asiakkaan pitää ilmoittaa Kelaan tilanteessaan tapahtuvista muutoksista, kuten tulojen muuttumisesta. Tulot voivat muuttua esimerkiksi, jos asiakas saa tuloa yrittäjäkassasta tai jos asiakas pystyykin nostamaan yrityksestään tuloa, joka ei ole ollut Kelan tiedossa päätöstä annettaessa.

 

Lue tästä linkistä koko Kelan tiedote 7.4.2020

Takaisin uutisiin