Yleinen sote-palvelujen neuvonta on käynnistynyt Kainuun sotessa

Yleinen sote-palvelujen neuvonta on käynnistynyt Kainuun sotessa

Kai­nuun so­tes­sa on aloit­ta­nut yleis­tä so­te-pal­ve­lu­jen neu­von­taa an­ta­va yk­sik­kö. So­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­hin liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä apua saa jat­kos­sa pu­he­li­mit­se, säh­kö­pos­tit­se tai Kai­nuun uu­den sai­raa­lan asia­kas­pal­ve­lu­pis­tees­sä. Myö­hem­min neu­von­taa laa­jen­ne­taan myös chat-pal­ve­luun.

So­te-pal­ve­lu­jen neu­von­nan yh­teys­tie­dot ja pal­ve­lua­jat:

  • pu­he­li­mit­se 08 61561 (ar­ki­sin maa­nan­tais­ta tors­tai­hin kel­lo 7.30 – 18.00 se­kä per­jan­tai­sin ja juh­la­py­hien aat­to­na kel­lo 7.30 – 16.00).
  • säh­kö­pos­til­la pal­ve­lu­neu­von­ta@kai­nuu.fi (säh­kö­pos­tei­hin vas­ta­taan vii­meis­tään seu­raa­va­na ar­ki­päi­vä­nä).
  • Kai­nuun uu­den sai­raa­lan pääau­lan asia­kas­pal­ve­lu­pis­tees­sä (ovi F1), avoin­na ar­ki­sin maa­nan­tais­ta tors­tai­hin kel­lo 7.00 – 18.00 se­kä per­jan­tai­sin ja juh­la­py­hien aat­to­na kel­lo 7.00 – 16.00).

Lue lisää Kainuun soten 25.1.2021 tiedotteesta: https://sote.kainuu.fi/uutiset/yleinen-sote-palvelujen-neuvonta-on-kaynnistynyt-kainuun-sotessa

Takaisin uutisiin