Yksi karanteenissa Northvoltin akkutehtaaseen liittyen - Terrafamessa uusi tartunta ja karanteeneja

Yksi karanteenissa Northvoltin akkutehtaaseen liittyen - Terrafamessa uusi tartunta ja karanteeneja

Ruot­sin Skel­lef­teås­sa Noth­vol­tin ak­ku­teh­taal­la työs­ken­te­le­vä ka­jaa­ni­lai­nen hen­ki­lö on va­ro­toi­men­pi­tee­nä ase­tet­tu ka­ran­tee­niin. Suo­meen pa­la­tes­sa län­si­ra­jal­la otet­tu tes­ti on ol­lut ne­ga­tii­vi­nen, mut­ta hen­ki­lö on toi­mi­nut oh­jei­den mu­kaan ja ha­keu­tu­nut uu­sin­ta­tes­tiin.

Skel­lef­teås­sä on pa­he­ne­va ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mia ja kaik­kia 23.1.2021 jäl­keen Suo­meen pa­lan­nei­ta North­vol­tin työn­te­ki­jöi­tä ke­ho­te­taan ha­keu­tu­maan ko­ro­na­vi­rus­tes­tiin ko­ti­paik­ka­kun­nal­laan ja odot­ta­maan tu­lok­sia vält­täen kon­tak­te­ja mui­hin. Tes­tiin me­no 3 vuo­ro­kaut­ta edel­li­sen tu­lok­sen jäl­keen on tar­peen, vaik­ka teh­taal­la tai län­si­ra­jal­la oli­si otet­tu jo ne­ga­tii­vi­nen ko­ro­na­näy­te.

Mah­dol­li­ses­ti Kai­nuus­sa asu­via Skel­lef­teån teh­taal­la työs­ken­te­le­viä pyy­de­tään ot­ta­maan yh­teyt­tä oman paik­ka­kun­nan ter­veys­kes­kuk­sen kaut­ta tai suo­raan Kai­nuun so­ten tes­tia­jan­va­rauk­seen (040 165 0020).

Lue koko Kainuun soten 9.2.2021 tiedote https://sote.kainuu.fi/uutiset/yksi-karanteenissa-northvoltin-akkutehtaaseen-liittyen-terrafamessa-uusi-tartunta-ja-karanteeneja

Takaisin uutisiin