Yksi jatkotartunta Ylä-Savosta lähteneeseen ketjuun ja yli 30 karaneteeniin perjantaina uutisoiduista tartunnoista

Yksi jatkotartunta Ylä-Savosta lähteneeseen ketjuun ja yli 30 karaneteeniin perjantaina uutisoiduista tartunnoista

Per­jan­tai­na ra­por­toi­tuun tar­tun­ta­ket­juun liit­tyen on sun­nun­tai­na to­det­tu yk­si ko­ro­na­tar­tun­ta ka­ran­tee­nis­sa ol­leel­la hen­ki­löl­lä. Ky­sees­sä on kuu­des Kai­nuus­sa sa­moi­hin ta­pah­tu­miin liit­ty­vä sai­ras­tu­mi­nen. Ka­ran­tee­nis­sa on yli 30 hen­ki­löä.

Mai­nit­tui­hin tar­tun­toi­hin liit­tyen on tie­dos­sa run­saas­ti ko­ro­na­vilk­ku­hä­ly­tyk­siä. Ko­ro­na­vil­kun va­roit­taes­sa mah­dol­li­ses­ta al­tis­tu­mi­ses­ta, tu­lee en­nen tes­tiin ha­keu­tu­mis­ta ot­taa yh­teyt­tä oman paik­ka­kun­nan ter­veys­kes­kuk­seen tai Kai­nuus­sa päi­vys­ty­sa­puun 116 117 tai nu­me­roon 040 165 0020.

Lue Kainuun soten 1.2.2021 tiedote kokonaan täältä: https://sote.kainuu.fi/uutiset/yksi-jatkotartunta-yla-savosta-lahteneeseen-ketjuun

Kainuun soten 30.1.2021 tiedote kokonaisuudessaan: Yli 30 henkilöä asetettu karanteeniin eilen uutisoiduista tartunnoista – yksi muu uusi tartunta

 

Takaisin uutisiin