Vuoden 2023 eduskuntavaalit Paltamon kunnassa

Vuoden 2023 eduskuntavaalit Paltamon kunnassa

Vuoden 2023 eduskuntavaalit Paltamon kunnassa

Eduskuntavaalit toimitetaan maalis-huhtikuussa 2023 seuraavan aikataulun mukaisesti.

Yleinen ennakkoäänestys

Kotimaan yleinen ennakkoäänestys toimitetaan ajanjaksolla 22. - 28.3.2023. Paltamon kunnan alueella sijaitsevat yleiset ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat ovat seuraavat:

Paltamon kunnantalo, Salmelankuja 1, 88300 Paltamo

  • ke-pe 22-24.3.2023 kello 9–18
  • la-su 25-26.3.2022 kello 10–14
  • ma-ti 27-28.3.2022 kello 9–18

Kontiomäen monitoimitalo, Pihlajatie 5, 88470 Kontiomäki

  • pe 24.3.2023 kello 10–14
  • ma 27.3.2023 kello 14–18

Paltamon kirjastoauto

to 23.3.2022
Mäntylä 09.45.-09.55
Junkkari 10.00.-10.20
Kuusela 10.30.-10.40
Karhu 11.00–11.20
Hiisimäki 11.30–11.45
Lumikylän th.11.55–12.05
Hautamäki 12.10–12.20
Viitamäki 12.25–12.40
Särkimäki 13.10–13.30
Toivola 13.45–14.00
Tiittola 14.05–14.15
Koppila 14.20–14.45
Toukola 14.50–15.00
Rykölä 15.10–15.30
Kontiomäen monitoimitalo 15.45–16.45

Ti 28.3.2023
Hepoharju 09.35–09.50
Raappananmäki 10.00–10.20
Pöysköntie 10.30–10.50
Lehtelä 11.00–11.10
Varjola 11.20–11.45
Petäjälahdentie 10  12.10–12.25
Haatajaniementie 12.30–12.40
Haatajanniemi 12.50–13.10
Ruohonniementie 13.30–13.45
Saunalahti 14.05–14.15
Vekaraniemi 14.25–14.40
Pehkolanlahti, Kiviniemi 14.50–15.05
Tölppä 15.15–15.30
Hannila 15.50–16.10
Keto 16.30–16.40
Käpälä 16.50–17.15
Heikkisenmäki 17.50–18.10

Vaalipäivän äänestys

Eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023. Vaalipäivän äänestyspaikat ovat äänestäjille avoinna kello 9–20.

Äänioikeutettu saa vaalipäivänä äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. Tämä äänestyspaikka ilmenee äänestäjälle postitetusta ilmoituskortista. Äänioikeutettu voi selvittää paikan myös Digi- ja väestövirastosta (www.dvv.fi)

Paltamon kunnan äänestysalueet ja näiden äänestyspaikat ovat seuraavat:

  • 001 Kirkonkylä: Paltamon kunnantalo, Salmelankuja 1
  • 002 Kontiomäki: Kontiomäen monitoimitalo, Pihlajatie 5.

Laitosäänestys

Laitosäänestys järjestetään ajanjaksolla 22. - 28.3.2023. Äänestys toimitetaan vaalitoimikunnan määrääminä aikoina seuraavissa laitoksissa: ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt Paltamon hoitokodit (Paltaranta ja Jokirinne), palvelukoti Esperi Hoivakoti ja Hoivakoti Satama.

Laitosäänestykseen ei tarvitse ilmoittautua.

Kotiäänestys

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua. Kotiäänestys järjestetään henkilöille, joiden kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, etteivät he pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestyspäivinä kello 9 ja 20 välisenä aikana.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos Paltamon kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan keskusvaalilautakunnalle joko sähköisesti, kirjallisesti tai puhelimitse:

Kirjallinen tai puhelin ilmoittautuminen, osoite Salmelankuja 1, 88300 Paltamo tai puh. 040 648 3171.

Ilmoittautumislomakkeita on saatavilla Paltamon kunnan www-sivuilta (www.paltamo.fi) ja Paltamon kunnantalon infopisteestä (Salmelankuja 1, 88300 Paltamo).

Sähköinen ilmoittautumislomake löytyy täältä.

Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään tiistaina 21.3.2023 klo 16 mennessä.

Selvitys henkilöllisyydestä

Vaalilain mukaan äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Siksi äänestäjän on ehdottomasti otettava äänestyspaikalle mukaan henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja.

Paltamossa 26.1.2023

PALTAMON KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Takaisin uutisiin