Vaarankylä ja Melalahti tunnistettu valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi

Vaarankylä ja Melalahti tunnistettu valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi

Vaarankylä ja Melalahti tunnistettu valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi

Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista, jotka ovat edustavia esimerkkejä suomalaisesta kulttuuri- ja luonnonperinnöstä, ja syntyneet luonnon ja perinteisen maankäytön yhteisvaikutuksen tuloksena. Valtakunnallisesti arvokkaita maisemia on nyt jopa 186, mikä on 30 enemmän kuin edellisessä luettelossa.

Paltamosta listalle pääsivät Vaarankylä ja Melalahti, jotka ovat Kainuun varhaisimpia asuttuja alueita.

-Alueen maataloustoiminta on yhä aktiivista ja elinvoimaista, ja siellä on säilynyt lukuisia maisemallisesti ja lajistoltaan arvokkaita perinnebiotooppeja ja laidunalueita. Perinteinen nauhamainen asutusrakenne rakennuksineen ja viljelyksineen hahmottuu edelleen selkeästi kyliä halkovilta teiltä. Maiseman arvoa nostavat luonnonoloiltaan arvokkaat lehtoalueet, kalkinpolttohistorian ja myllytoiminnan jäljet sekä monin paikoin hyvin hoidettu rakennuskanta, perusteluissa sanotaan.

Lue lisää valtioneuvoston tiedotteesta https://valtioneuvosto.fi/-/1410903/valtakunnallisesti-arvokkaat-maisema-alueet-tunnistettu

Takaisin uutisiin