Vaalimainonta Paltamon kunnassa vuoden 2023 eduskuntavaaleissa

Vaalimainonta Paltamon kunnassa vuoden 2023 eduskuntavaaleissa

Paltamon kunnan keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 1.3.2023 päättänyt eduskuntavaalien 2023 ulkomainonnan järjestämisestä. Vaalien ulkomainonta aloitetaan kunnan luvanvaraisilla alueilla viikkoa ennen vaalien ennakkoäänestyksen alkua eli 15.3.2023.

Kunnalla ei ole lakisääteisiä velvollisuuksia vaalimainonnan järjestämisessä. Vaalimainontaan liittyvät laillisuuskysymykset koskevat yleensä yhdenvertaisuusperiaatteen noudattamista eli tasapuolisuutta mainospaikkojen jaossa.

Ennakkoäänestys- ja äänestyspaikalla sekä niiden välittömässä läheisyydessä noudatettavasta järjestyksestä säädetään vaalilain 56 ja 72 §:ssä. Säännösten mukaan näissä paikoissa ei saa äänestysaikana pitää puheita, julkipanna tai jakaa vaalimainontaa eikä muutoinkaan vaikuttaa äänestäjien vaalivapauteen.

Järjestyslain 6 §:ssä ja tieliikennelain 73 §:ssä säädetyt kiellot on otettava huomioon. Tienvarsi-mainonnasta ja -ilmoittelusta säädetään maantielain 52 §:ssä. Maantien käyttäjille tarkoitetut ulkomainokset on kielletty ilman tienpitoviranomaisen myöntämää lupaa, mutta tämä kielto ei koske esim. vaaleja koskevaa mainontaa.

Mainos on laadittava ja sijoitettava siten, että se sopeutuu mahdollisimman hyvin ympäristöön.  ELY-keskus on antanut ohjeet vaalimainosten sijoittelusta tiealueelle: www.ely-keskus.fi/vaalimainonta

 

Vaalien ulkomainonta aloitetaan 15.3.2023:

 1. Paltamon kunnalla on vaalimainoskehikoita, jotka sijoitetaan Kirkonkylällä Eino Leinon torille, sekä Kontiomäellä Sotkamontien ja Asematien risteysalueella sijaitsevalle torialueelle. Kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle varataan julistetila, luettuna vasemmalta oikealle, samassa järjestyksessä kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä. Mainosjulisteelle varattu ti-la on (k x l x s) 1200 x 800 x 6 mm.
   
 2. Puolueet tai valitsijamiesyhdistykset toimittavat vaalijulisteet 13.3.2023 klo 12.00 mennessä Paltamon kunnantalolle (Salmelankuja 1, 88300 Paltamo). Kunta vastaa näiden vaalimainosten asettamisesta vaalimainoskehikoihin (Huom. Kunta ei vastaa myöhemmin tulleiden vaalimainosten asettamisesta).
   
 3. Vaalimainospaikoista ei peritä maksua.
   
 4. Järjestyslakia ja tieliikennelakia noudatetaan soveltuvin osin kuten myös Väyläviraston ohjeita. Yleistä järjestystä tai turvallisuutta vaarantavan häikäisevän tai harhauttavan mainoksen käyttäminen on kielletty. Tielle tai sen välittömään läheisyyteen ei saa asettaa merkkiä, kilpeä tai muuta laitetta, jonka voi erheellisesti käsittää liikennemerkiksi tai muuksi liikenteen ohjauslaitteeksi. Viranomaisen yleisesti nähtäville asettaman julkisen kuulutuksen tai tiedonannon luvaton poistaminen tai turmeleminen on kielletty.
   
 5. Vaalimainonnassa yleisellä paikalla noudatetaan voimassa olevia lakisäädöksiä. Yksityisellä alueella ei saa harjoittaa tilapäistä mainontaa tai siihen verrattavaa tiedotustoimintaa sillä tavoin, että turvallisuus vaarantuu taikka yleinen järjestys tai liikenne häiriintyy.
   
 6. Vaalimainosten asettaminen yksityiselle alueelle vaatii alueen omistajan tai haltijan luvan.
   
 7. Vaalimainosta ei saa asettaa niin lähelle äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaa tai vaalibussin pysäkkiä, että se on luettavissa äänestyspaikan ikkunasta tai ulko-ovelta. Suositeltava etäisyys on noin 50 metriä.
   
 8. Asettajan on poistettava vaalimainoksensa heti vaalipäivän jälkeen ja viimeistään 5.4.2023.

 

Tarkempia tietoja aiheesta:
Hallintojohtaja, keskusvaalilautakunnan sihteeri Petra Tolonen (petra.tolonen@paltamo.fi).

Takaisin uutisiin