Työllisyysohjaajan määräaikainen virka haettavana

Työllisyysohjaajan määräaikainen virka haettavana

Työllisyysohjaajan määräaikainen virka haettavana

Paltamon kunta on mukana Kainuun työllisyyden kuntakokeilussa 1.3.2021 - 30.6.2023. Kuntakokeilut ovat jatkumassa kuitenkin vuoden 2024 loppuun saakka, kun kuntakokeiluja koskeva lakimuutos astuu voimaan. Kuntakokeiluissa tietyt TE-toimistojen tehtävät siirtyivät kuntien vastuulle kokeilujen ajaksi. Kokeiluissa tavoitellaan vahvempaa vaikuttavuutta työllisyyden edistämisessä sovittamalla yhteen valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja. Työllisyyskokeiluihin osallistuu 25 kuntakokeilualuetta ja 118 kuntaa tai kaupunkia. TE-palvelut ovat siirtymässä kokonaan kuntien järjestämisvastuulle vuoden 2025 alussa.

Paltamon kunta hakee työllisyysohjaajaa työllisyyden kuntakokeilun määräaikaiseen virkaan ajalle 5.9.2022-30.6.2023. Määräaikaiselle viralle tullaan tekemään jatko kuntakokeilujen loppuun, eli 31.12.2024 saakka, jahka sitä koskeva lainsäädäntö ja sopimukset astuvat voimaan syksyllä 2022. Paltamon kunta tuottaa työllisyyspalvelut Paltamon lisäksi myös Hyrynsalmella ja Ristijärvellä. Nyt haettavana olevan työllisyysohjaajan toimialue on Hyrynsalmi ja Ristijärvi. Varsinainen työpiste sijaitsee Hyrynsalmella ja toinen työpiste on Ristijärvellä. Työllisyysohjaajat myös sijaistavat toisiaan, joten he liikkuvat tarvittaessa kaikkien kolmen kunnan alueella. Paltamon työllisyyspalvelujen tiimissä työskentelee kolme työllisyysohjaajaa ja yksi palveluohjaaja.

Työllisyysohjaaja työskentelee työllisyyden  kuntakokeilussa asiakkaan vastuuvirkailijana, joka mm. edistää ja seuraa asiakkaiden palveluprosessia, etsii ja välittää työpaikkoja, tekee työtarjouksia ja edistää yhteistyötä työnantajien kanssa. Hän tekee alkukartoituksen asiakkaan kokonaistilanteesta hyödyntäen tarvittaessa verkostoyhteistyötä, arvioi asiakkaan palvelutarvetta ja soveltuvuutta sekä laatii arvioinnin pohjalta suunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa. Työllisyysohjaaja ohjaa asiakasta asiakkaan tarvitsemiin palveluihin sekä valmentaa ja motivoi asiakasta. Työllisyysohjaaja tekee myös työllisyyden kuntakokeilua koskevan lainsäänännön mukaisia lausuntoja ja viranhaltijapäätöksiä. Työ on pitkälti verkostotyötä muiden toimioiden kanssa ja yksi keskeinen yhteistyötaho on Kainuun Sote (jatkossa Kainuun hyvinvointialue), joka tuottaa Kainuun työllisyyden kuntakokeilualueella sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.  Työllisyysohjaajan tehtävä sisältää työllisyyden kuntakokeiluun liittyvien viranomaistehtävien lisäksi myös muita työllisyydenhoidon tehtäviä kunnassa.

Hakijalta edellytetään soveltuvaa ammatillista koulutusta sosiaali- tai terveydenhuollon alalta ja hyvää suomenkielen taitoa. Lisäksi tehtävässä katsotaan eduksi osaaminen ja kokemus työllisyydenhoidon tehtävistä, TE-hallinnon ja URA-järjestelmän tuntemus, JTYP-lain tuntemus, yhteistyökyky sekä asiakaslähtöinen työote.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Koeaika on kolme (3) kuukautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset on esitettävä mahdollisen haastattelun yhteydessä. Tehtävään valitun on toimitettava nähtäväksi todistus terveydentilastaan.

Hakeminen tapahtuu sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta. Hakuaika päättyy 26.8.2022 klo 16. Haastattelut järjestetään Paltamon kunnantalolla torstaina 1.9.2022 klo 12-17 välisenä aikana. Pääset Kuntarekryn työpaikkailmoitukseen ja hakulomakkeeseen täältä.

Lisätietoja: Salla Korhonen, kehitysjohtaja, 044 2885 660 tai salla.korhonen@paltamo.fi

Takaisin uutisiin