Tule mukaan juuri käynnistyneeseen Kainuun maakunnalliseen kulttuuriohjelmatyöhön!

Tule mukaan juuri käynnistyneeseen Kainuun maakunnalliseen kulttuuriohjelmatyöhön!

Tule mukaan juuri käynnistyneeseen Kainuun maakunnalliseen kulttuuriohjelmatyöhön!

Kainuun liitto kanustaa erityisesti taide- ja kulttuurialan toimijoita yhteiseen työskentelyyn ja päättämään ohjelman tulevista sisällöistä. Konkreettisena tavoitteena on tuottaa maakunnallinen kulttuuriohjelma vuoteen 2025 tukemaan alan uusiutumista ja synnyttämään yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa uusia mahdollisuuksia.

Lue lisää: https://kainuunliitto.fi/tule-mukaan-kainuun-kulttuuriohjelmatyohon/

 

Kulttuurialalle lisää näkyvyyttä ja uusia mahdollisuuksia

 

Kulttuuriohjelmatyön kautta tuotamme yhdessä ratkaisuja alan kehittymisen tueksi sekä uusia avauksia kainuulaisen kulttuurin näkyvyyteen, tunnettuuteen ja uusiin kumppanuusmalleihin alan toimijoiden, kuntalaisten sekä matkailutoimialan välille.

Kulttuuriohjelman laadinta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kainuulaisten taide- ja kulttuurialan toimijoiden kanssa. Toteutus sisältää toimijoille suunnatun kyselyn, yhteisiä vuorovaikutteisia työpajoja sidosryhmien kesken sekä FlowHousen asiantuntijatyön ohjelman laadinnan osalta. Työskentelyssä hyödynnetään digitaalista Howspace-työtilaa, joka mahdollistaa laadukkaan dokumentoinnin prosessille sekä osallistumisen ajasta ja paikasta riippumatta mahdollisimman laajalle osallistujajoukolle. Kulttuuriohjelma on valmis alkuvuonna 2022.

Kulttuuriohjelman laadinta kytkeytyy olennaisesti maakunnan vasta uudistuneeseen brändiin, millä halutaan vahvistaa etenkin Kainuun veto- ja pitovoimaa. On tärkeää, että alueen vahva ja omaperäinen taide- ja kulttuurikenttä löytää myös paikkansa, osansa ja äänensä uudistuneen maakuntabrändin mukaisessa viestinnässä. Vapaus ja mahdollisuus tehdä merkityksellisiä asioita ovat myös kulttuurin, taiteen ja luovuuden olennaisia rakennuspalikoita.

Kulttuuriohjelman laadintatyön on käynnistänyt Kainuun liitto, joka on kilpailuttanut työkokonaisuuden syksyllä 2021. Työn konkreettisesta toteuttamisesta yhdessä alan toimijoiden kanssa vastaa Kainuun liiton yhteistyökumppani FlowHouse Oy. FlowHouse on digitaalisen matkailumarkkinoinnin ja matkakohteiden kehittämisen asiantuntija. Yhtiöllä on pitkä kokemus erilaisten alueellisten kehitysohjelmien ja strategioiden tuloksekkaasta laadinnasta, työssä vaadittavan kokonaisprosessin johtamisesta sekä ohjelmien käytäntöön saattamisesta.

Kulttuuriohjelman laatiminen on osa kansainvälistä Spotlit -kirjallisuusmatkailu-hanketta, jonka tavoitteena on kulttuurimatkailun edistäminen, erityisesti kirjallisuuteen ja tapahtumiin liittyen. Lisätietoja hankkeesta: https://kainuunliitto.fi/yhteistyo/hankkeet/spot-lit.

 

Tule mukaan ensimmäiseen työpajaan 11.10.

Järjestämme ensimmäisen yhteisen työpajan ma 11.10. klo 9–12 etäyhteydellä.

Voit jo ilmoittautua Flow Housen järjestämään työpajaan oheisesta Google Forms -linkistä. Saat tarkemman kutsun ja tilaisuuden ohjelman sähköpostiisi lähempänä työpajan ajankohtaa.

Ilmoittaudu mukaan!

Tavoitteena on tunnistaa Kainuun kulttuurialan kehittämiseen liittyviä muutoshaasteita ja mahdollisuuksia. Lisäksi tavoitteena on rakentaa yhdessä osallistujien kanssa kainuulaista kulttuurialan toimijakarttaa, joka luo yleisnäkymän alueen taide- ja kulttuurialan toimijoista, matkailutoimialan sidosryhmistä sekä muista alan kehittymiseen olennaisesti liittyvistä kumppanuuksista. Työpaja toteutetaan etänä digitaalista Howspace -työtilaa hyödyntäen.

 

Vastaa kyselyyn!

Toteutamme syyskuun aikana ensimmäisen toimialalle suunnatun kyselyn, johon vastaamalla tuot tärkeitä näkemyksiäsi työn käynnistämiseen ja työpajoihin. Pääset vastaamaan tähän Kainuun kulttuuriohjelma 2025 - kyselyyn oheisesta Google Forms -linkistä.

Vastaa kyselyyn!

Takaisin uutisiin