Tiistaiporinoissa 12.5. klo 18 yrityssaneerausmenettelyyn hakeutumisen edellytykset

Tiistaiporinoissa 12.5. klo 18 yrityssaneerausmenettelyyn hakeutumisen edellytykset

Tänään tiistaina 12.5.2020 klo 18 alkavassa Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten yhteisissä Tiistaiporinoissa on aiheena yrityssaneerausmenettelyyn hakeutumisen edellytykset.

Saneerauksen kohteena voi olla yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, asunto-osakeyhtiö tai taloudellista toimintaa harjoittava yhdistys tai säätiö. Elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan laissa myös ammatin taikka maatilatalouden tai kalastuksen harjoittajaa.
Saneerauksen hakeutuvan yrityksen on pitkällä tähtäimellä oltava elinkelpoinen tai ainakin saatavissa sellaiseksi tervehdyttämällä.

Aiheesta on kertomassa yritysasiantuntija, KTM  Anu Meriläinen sekä OTT, VT Sanna-Maria Klemetti.

Lisätietoja:
https://ita-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/tapahtumat/tiistaiporinat-1252020-14940

Kainuun ELY-keskuksen yritysasiantuntija Pauli Tervonen tulee myös kertomaan väliaikatiedot valmisteilla olevasta MMM:n koronatuesta.

Alla olevasta linkistä pääset mukaan porinoihin. Tervetuloa!

Liity Microsoft Teams -kokoukseen

Takaisin uutisiin