Terrafamen teollisuusalueella Sotkamossa on todettu uusi koronatartunta

Terrafamen teollisuusalueella Sotkamossa on todettu uusi koronatartunta

Sot­ka­mos­sa si­jait­se­van Ter­ra­fa­men teol­li­suu­sa­lueel­la työs­ken­te­le­vän ura­koit­si­jan ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sel­la työn­te­ki­jäl­lä on 3.2. to­det­tu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Sai­ras­tu­mi­sen epäil­lään liit­ty­vän vii­me vii­kon­lop­pu­na ak­ku­ke­mi­kaa­li­teh­taan työ­maal­la to­det­tuun tar­tun­taan. Vii­si ul­ko­paik­ka­kun­ta­lais­ta hen­ki­löä on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin.

Lue tarkemmin Kainuun soten 4.2.2021 tiedotteesta: https://sote.kainuu.fi/uutiset/terrafamen-teollisuusalueella-sotkamossa-on-todettu-uusi-koronatartunta

Takaisin uutisiin