Terrafamen seulontatesteissä ei uusia tartuntoja

Terrafamen seulontatesteissä ei uusia tartuntoja

Sot­ka­mos­sa si­jait­se­van Ter­ra­fa­men ak­ku­ke­mi­kaa­li­teh­taan työ­maal­la vii­meai­kai­siin tar­tun­toi­hin liit­tyen ei ole to­det­tu uu­sia ta­pauk­sia. Yli kol­men­kym­me­nen työn­te­ki­jän seu­lon­nois­sa ei löy­ty­nyt po­si­tii­vi­sia tes­ti­tu­lok­sia. Ka­ran­tee­niin on mää­rät­ty yh­teen­sä 16 hen­ki­löä

Lue koko Kainuun soten 10.2.2021 tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/terrafamen-seulontatesteissa-ei-uusia-tartuntoja

Takaisin uutisiin