Tarkkaavaisuus ja suojatiet autoilijoiden läksylistalla

Tarkkaavaisuus ja suojatiet autoilijoiden läksylistalla

Liikenneturva kysyi kesän alussa autoilevilta, miten he itse voisivat huomioida lapset liikenteessä paremmin. Tarkkaavaisuus ja selkeä suojatiekäyttäytyminen nousivat listan kärkipäähän. Koulujen alkaessa Liikenneturva muistuttaa, että suojatie on monen koulutien riskialttein kohta. Kuljettajien käyttäytymisen lisäksi tienylitysten turvallisuuteen voidaan vaikuttaa selkeällä liikenneympäristöllä.

Autoilijan velvollisuudet ovat suojatien kohdalla yksiselitteiset: kuljettajan on annettava tietä suojatielle tulevalle kävelijälle. Ratin tai ohjauskahvojen takana on syytä tiedostaa, että tien ylitys on lapsen näkökulmasta haastavampi kuin aikuisen. Huolellinen havainnointi sekä selkeät signaalit korostuvat suojatiellä silloin, kun tietä ylittävä on lapsi.

Liikenneturvan kyselyssä* vain neljä prosenttia kuljettajista koki, että he huomioivat lapset liikenteessä aina hyvin. Tarkkaavaisuutta parantaisi 58 prosenttia kuljettajista ja tien annossa suojatiellä skarppaisi 13 % kuljettajista. Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tarja Korhonen pitää hyvänä sitä, että kuljettajat tiedostavat petrauspaikkansa. Seuraava askel on viedä ne käytäntöön

”Nopeusrajoitusten noudattaminen, liikennevalojen kunnioittaminen ja keskittyminen liikenteeseen eikä esimerkiksi kännykkään ovat yksinkertaisia tekoja, joilla jokainen meistä voi osaltaan lisätä suojateiden turvallisuutta. Se on meidän aikuisten tehtävä. Eli kun ajetaan koulujen lähistöllä tai alueilla, joissa on paljon suojateitä, otetaan vauhtia pois ja keskitytään havainnointiin. Kun tietä on annettava, hidastetaan ja pysäytetään hyvissä ajoin ennen suojatietä”, Korhonen kertaa ja muistuttaa, että lapset kokevat liikenteen eri tavalla kuin aikuiset.

”Auto on maltettava pysäyttää kokonaisuudessaan ennen suojatietä tienylityksen ajaksi eikä hivuttaa sitä eteenpäin. Myös nilkka ojossa kaasuttaminen suojatieltä voi jäädä lapsen mieleen ikävästi. Koulutie ei saa olla asia, jota lapsi pelkää, se voi vaikuttaa myös halukkuuteen kulkea koulumatkat omin voimin”, Korhonen korostaa.

Turvallinen liikenneympäristö vähentää riskejä

Vuosina 2016-2020 jalankulkijan kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui suojatiellä yhteensä 27. Ihmisten käyttäytyminen liikenteessä on yhä merkittävä syy liikenneonnettomuuksien takana, mutta turvallisilla liikennejärjestelyillä voidaan vähentää vaaranpaikkoja. Liikenneturvan toimitusjohtaja Pasi Anteroinen kannustaa myös kuntia ratkaisuihin, joilla varmistetaan, ettei yksikään lapsi kuole tai loukkaannu vakavasti liikenteessä.

”Vanhemmat ja koulut tukevat lasten turvallista liikkumista kasvatuksen ja valistuksen keinoin ja aikuiset tielläliikkujat erityisesti ratin takana turvaavat arjen liikkumista noudattamalla liikennesääntöjä ja nopeusrajoituksia. Kunnissa voimme taas tehdä ratkaisuja sen puolesta, että liikenneympäristö olisi mahdollisimman riskitön myös sen pienimmille käyttäjille. Tämä tarkoittaa huomiota erityisesti koulujen lähiympäristöön, myös väistötilojen ja työmaaratkaisujen yhteydessä. Yksikin liikenteessä loukkaantunut lapsi on liikaa”, Anteroinen korostaa.

 

Lisätietoja
yhteyspäällikkö Tarja Korhonen, Liikenneturva, p. 020 7282 369
toimitusjohtaja Pasi Anteroinen, Liikenneturva, p. 020 7282 350

 

Kuva: Liikenneturva

Takaisin uutisiin