TÄNÄÄN: Kainuun soten tilaisuus yhdistys-, seura- ja tapahtumajärjestäjille

TÄNÄÄN: Kainuun soten tilaisuus yhdistys-, seura- ja tapahtumajärjestäjille

Kai­nuun so­te jär­jes­tää yh­tei­sen ti­lai­suu­den kai­nuu­lai­sil­le yh­dis­tys-, seu­ra- ja ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jil­le

Ti­lai­suu­des­sa Kai­nuun pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri an­taa oh­jeis­tuk­sia tur­val­li­seen har­ras­ta­mi­seen ja ko­koon­tu­mi­siin ko­ro­na­vi­ruk­sen le­viä­mi­sen eh­käi­se­mi­sek­si, eten­kin ryh­mä­muo­toi­sis­sa toi­min­nois­sa. Ti­lai­suus on tar­koi­tet­tu kai­kil­le kai­nuu­lai­sil­le yh­dis­tys-, seu­ra- ja ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jil­le, joi­den tu­lee vas­ta­ta toi­min­nan tur­val­li­suu­des­ta omas­sa toi­min­taym­pä­ris­tös­sään.

Ti­lai­suus pi­de­tään 5.10.2020 klo 17.

Kut­sun ver­kos­sa (Teams-pa­la­ve­ri) jär­jes­tet­tä­vään pa­la­ve­riin saa Kuh­mon kau­pun­gin vies­tin­näs­tä:
riik­ka.kah­ko­nen@kuh­mo.fi

Takaisin uutisiin