Sotkamon kotihoidossa todettu koronatartunta

Sotkamon kotihoidossa todettu koronatartunta

Sot­ka­mos­sa on to­det­tu yk­si uu­si ko­ro­na­tar­tun­ta tä­nään 22. jou­lu­kuu­ta. Hen­ki­lö työs­ken­te­lee Kai­nuun so­ten ko­ti­hoi­dos­sa ja ol­lut oi­reet­to­ma­na töis­sä ja sai­ras­tu­nut työ­vuo­ron jäl­keen. Työn­te­ki­jä on nou­dat­ta­nut asian­mu­kai­sia hy­gie­nia- ja suo­jain­käy­tän­tö­jä, jo­ten tar­tun­ta­ris­kiä asia­kas­työs­sä on pi­det­tä­vä pie­ne­nä.

Kainuun soten tiedote kokonaisuudessaan tässä: 
https://sote.kainuu.fi/uutiset/sotkamon-kotihoidossa-todettu-koronatartunta

Takaisin uutisiin