Rakennerahastokausi 2021–2027 käynnistyy marraskuussa – webinaari 22.9.2021

Rakennerahastokausi 2021–2027 käynnistyy marraskuussa – webinaari 22.9.2021

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma käynnistyy marraskuussa 2021. Ohjelman sisällöissä on paljon tuttua ja turvallista, mutta myös muutoksia on luvassa. Kainuun liitto ja Europe Direct Kainuu sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskukset järjestävät 22. syyskuuta webinaarin, jossa kerrotaan uuden ohjelmakauden rakennerahasto-ohjelman – Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 – sisällöstä kainuulaisille. Tilaisuudessa esitellään myös maaseutuohjelman (2014–2020) tilannetta ja siirtymäkauden ratkaisuja.

Tilaisuuden ohjelma löytyy osoitteesta https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2021/09/Rahoitusinfon-22.9.-ohjelma-2.9.2021.pdf

Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman rahoitushaut avautuvat syksyn aikana. Parhaillaan kansallisella tasolla neuvotellaan siitä, kuinka rahoitus jaetaan Suomessa alueellisesti. Ajankohtainen tieto rakennerahasto-ohjelman valmistelusta löytyy rakennerahastot.fi-verkkopalvelusta, joka uudistuu syksyn kuluessa.

Uusi rakennerahasto-ohjelma koostuu kolmesta rahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahastosta (ESR+) sekä Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). EAKR:n teemoja ovat Innovatiivinen Suomi, Hiilineutraali Suomi ja Saavutettavampi Suomi. ESR-ohjelman teemoja puolestaan ovat Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi, Sosiaalisten innovaatioiden Suomi ja Aineellista puutetta torjuva Suomi.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF rakennerahasto-ohjelman uusi rahasto, jolla pyritään helpottamaan turvetuotannosta luopumisesta aiheutuvia aluetaloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Rahoitusta myönnetään muun muassa liiketoiminnan uudistamiseen sekä turvetyöntekijöiden uudelleenkouluttautumiseen. Maakuntien liitot ja ELY-keskukset toimivat jatkossakin rakennerahastojen rahoittajaviranomaisina, ja Kainuun liitossa hakijoita palvelevat tutut henkilöt.

Euroopan aluekehitysrahastossa TKI-toiminta ja pk-yritysten kehittäminen on edelleen keskeistä. Päättyvällä rakennerahastokaudella EAKR-rahoituksesta 25 % kohdistettiin vähähiilisyyteen. Uudella ohjelmakaudella rahoituksesta 35 % kohdistetaan erilaisiin ilmastotoimenpiteisiin. Myös vihreä siirtymä on edelleen keskeinen painopiste rahoitettavissa teemoissa.

Webinaarissa käsitellään mm. seuraavia kysymyksiä:

  • Mitä ohjelmassa painotetaan eri rahastojen osalta?
  • Miten maksatusprosessia yksinkertaistamaan suunniteltua, prosenttiperusteista kustannusmallia eli Flat Ratea sovelletaan nyt?
  • Miten toimii uudistunut EURA-järjestelmä?

Lisätietoja:
Aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas, Kainuun liitto, jouni.ponnikas@kainuunliitto.fi, p 040 5740 804
Aluekehityspäällikkö Paula Karppinen, Kainuun liitto (EAKR-rahoitus), paula.karppinen@kainuunliitto.fi, p. 044 7100 867)
Rahoituspäällikkö Riitta Ilola, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (ESR+ rahoitus), riitta.ilola@ely-keskus.fi, p. 0295 038 224
Johtava asiantuntija Juha Määttä, Kainuun ELY-keskus (maaseutuohjelma), juha.s.maatta@ely-keskus.fi,

Takaisin uutisiin