Puolangalla elokuvatuotannossa todettu koronatartunta on alustavasti tunnistettu viruksen brittivariantiksi - Samoojassa todennäköisesti ei muunnosta

Puolangalla elokuvatuotannossa todettu koronatartunta on alustavasti tunnistettu viruksen brittivariantiksi - Samoojassa todennäköisesti ei muunnosta

Puo­lan­gal­la ja Hy­ryn­sal­mel­la elo­ku­va­tuo­tan­toa te­ke­väs­sä ku­vaus­ryh­mäs­sä ei­len to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­ta on alus­ta­vien la­bo­ra­to­rio­tu­los­ten mu­kaan vi­ruk­sen ns. brit­ti­va­riant­ti. Po­si­tii­vi­nen tes­ti­tu­los löy­det­tiin ul­ko­mai­sel­ta hen­ki­löl­tä maa­han­tu­lo­tes­tien yh­tey­des­sä.

Lue Kainuun soten 21.1.2021 koko tiedote täältä.

 

 

Takaisin uutisiin