Perusopetuksen päättävät hakevat ensimmäistä kertaa oppivelvollisina - tervetuloa hakemaan Paltamon lukioon!

Perusopetuksen päättävät hakevat ensimmäistä kertaa oppivelvollisina - tervetuloa hakemaan Paltamon lukioon!

Toisen asteen yhteishaku on käynnistynyt 23.2.2021 ja päättyy 23.3.2021. Toivotamme uudet hakijat lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan Paltamon pieneen ja menestyksekkääseen lukioon! Lukiossamme on 32 aloituspaikkaa.

Uuden oppivelvollisuuslain puitteissa kaikkien keväällä 2021 perusopetuksen päättävien on haettava toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisuuden laajentuminen

Oppivelvollisuuslaki ja toisen asteen koulutuksen maksuttomuus astuu voimaan 1.8.2021. Uudistus koskee nuoria, jotka suorittavat perusopetuksen oppimäärää oppivelvollisina 1.1.2021 tai sen jälkeen. Oppivelvollisuuden laajentumisella pyritään turvaamaan kaikille elämässä ja yhteiskunnassa tarpeellinen osaaminen ja parannetaan työllistymismahdollisuuksia.

Oppivelvollisuusikä jatkuu 18 ikävuoteen tai kunnes nuori suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto).

Toisen asteen maksuttomuus

Toisen asteen koulutus on maksutonta sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. Oikeus päättyy, kun ensimmäinen tutkinto on suoritettu.

Opiskelijalle maksuttomia ovat:

  • opetus (nykyisinkin maksutonta)
  • päivittäinen ruokailu (nykyisinkin maksutonta)
  • opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit
  • opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet, lukuun ottamatta erityistä harrastuneisuutta vaativia välineitä, joita opiskelija käyttää myös vapaa-ajalla.
  • lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen
  • vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat (toteutetaan nykyisen koulumatkatukijärjestelmän puitteissa)
  • joissakin erityistapauksissa myös majoitus- ja matkakustannukset (lähin oppilaitos yli 100 km). Oppivelvolliset ovat ensisijaisesti oikeutettuja oppilaitosten asuntolapaikkoihin.

Hakeutumisvelvoite

Perusopetuksen päättävien hakeutumisvelvoite astui voimaan 1.1.2021. Kaikkien perusopetuksen päättävien on haettava toisen asteen koulutuksiin tai nivelvaiheen koulutuksiin; perusopetuksen lisäopetukseen, ammatilliseen koulutukseen valmentaviin koulutuksiin (VALMA ja TELMA) tai kansalaisopistojen oppivelvollisille suunnattuihin koulutuksiin.

1.8.2022 perusopetuksen lisäopetus, ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus VALMA ja lukioon valmentava LUVA muodostavat koulutuskokonaisuuden; tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA.

Oppivelvollisuuden laajentumisen ohjaus- ja valvontavastuu

Perusopetuksen ja nivelvaiheen koulutusten järjestäjillä on vastuu varmistaa, että oppivelvollinen hakee toisen asteen koulutukseen. Valvontavastuu jatkuu siihen saakka, kunnes oppivelvollinen on aloittanut opinnot toisessa oppilaitoksessa.

Kun oppivelvollinen on aloittanut toisen asteen koulutuksessa, ohjaus- ja valvontavastuu siirtyy toisen asteen koulutuksen järjestäjälle. Koulutuksen järjestäjä seuraa oppivelvollisen opintojen edistymistä ja tarvittaessa ilmoittaa oppivelvollisen huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle, jos oppivelvollinen ei suorita opintojaan suunnitelmansa mukaisesti.

Huoltajalla on valvontavastuu. Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollinen suorittaa oppivelvollisuuden.

Asuinkunnalla on viimesijainen ohjaus- ja valvontavastuu, jos oppivelvollinen nuori jää ilman opiskelupaikkaa tai lopettaa aloittamansa opinnot. Asuinkunnan tehtävänä on selvittää oppivelvollisen nuoren kokonaistilannetta ja tuen tarvetta yhdessä oppivelvollisen ja tämän huoltajan tai muun laillisen edustajan kanssa.

Asuinkunta ohjaa oppivelvollista hakeutumaan hänelle soveltuvaan koulutukseen ja tarvittaessa muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin.

Ystävällisin terveisin
Paltamon lukio
rehtori Teuvo Heikura
teuvo.heikura@paltamo.fi
044 288 5426
 

Lisätietoja
https://www.paltamo.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/paltamon-lukio.html
IG @paltamonlukio

Oppivelvollisuuden laajentaminen - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö (minedu.fi)
Kysymyksiä ja vastauksia oppivelvollisuudesta - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö (minedu.fi)
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/kansalliset-verkostot-ja-hankkeet/oppivelvollisuuden-laajentaminen


 

Takaisin uutisiin