Paltamossa ja Ristijärvellä on rokotusaikoja hyvin saatavilla

Paltamossa ja Ristijärvellä on rokotusaikoja hyvin saatavilla

Paltamossa ja Ristijärvellä on rokotusaikoja hyvin saatavilla

Kainuussa on nyt lisätty Omasoten ajanvaraukseen mahdollisuus varata 16–17-vuotiaille sekä 12–15 -vuotiaiden riskiryhmään kuuluville rokoteaika netin kautta kaikkiin Kainuun kuntiin. Suo­mes­sa ro­kot­tei­ta an­ne­taan täl­lä het­kel­lä kai­kil­le 16 vuot­ta täyt­tä­neil­le se­kä 12 vuot­ta täyt­tä­nei­den ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vil­le. Ro­ko­teai­ko­ja on nyt saa­ta­vil­la ja eri­tyi­ses­ti nuo­ret ovat­kin va­ran­neet hy­vin ro­ko­tuk­sia.

Kai­nuun so­te ke­hot­taa va­raa­maan ro­ko­tu­sa­jan en­si­si­jai­ses­ti Oma­so­ten kaut­ta.

Katso lisää: Kainuun soten tiedote 3.8.2021

Takaisin uutisiin