Paltamoon liikunnallisen elintavan kehittämishanke

Paltamoon liikunnallisen elintavan kehittämishanke

Paltamoon liikunnallisen elintavan kehittämishanke

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Paltamon kunnalle 30 000 € Elinvoimaa elintavoilla -hankkeeseen, joka toteutetaan aikavälillä 1.3.-31.12.2024. Tavoitteena on edistää elintapavalmennuksen avulla vähänliikkuvien fyysistä toimintakykyä ja elintapoja, ja tämän kautta ennaltaehkäistä elintapa- sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Avustus maksetaan Liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämisavustusten määrärahasta.

Hankkeen keskiössä on elintapavalmennus, jonka yhdyspintatyötä Paltamon kunta haluaa edistää omassa kunnassaan. Tavoitteena on vähentää liikkumattomuutta ja siitä mahdollisesti syntyviä sairauksia, ja luoda elintapavalmennuksen toimintamalli, joka hankkeen päätyttyä olisi osa kunnan rakenteita. Malli luodaan yhteistyössä moniammatillisesti eri toimijoiden kanssa. Vuoden 2024 painopisteenä on etenkin ikäihmisille suunnattuun toimintaan panostaminen.

Hankkeen käytäntöihin kuuluvat matalan kynnyksen toiminnot, joita toteutetaan yksilö- ja ryhmämuotoisella elämäntapavalmennuksella sekä ohjatulla liikunnalla. Ensimmäinen tapahtuma, jossa hanke on mukana, on huhtikuun 5. järjestettävä Pysytään pystyssä -tapahtuma, joka toteutetaan yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Paltamon kunnan Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelman kanssa.

”Hankkeessa on luvassa ainakin ohjattu etäjumppa päiväaikaan, ikäihmisten retki sekä puistojumppaa viimeistään elokuussa. Hankkeen alussa on vielä paljon töitä, joten asiat alkavat jäsentyä huhtikuussa paikoilleen. Olen tosi innoissani uudesta hankkeesta ja aivan mahtavaa jatkaa töitä Paltamossa!”, kuvailee tulevaa ohjelmaa hankekoordinaattori Amina Miloudi, joka jatkaa työtään helmikuussa päättyneen Sykettä sydämeen -hyvinvointihankkeen jalanjäljissä Paltamossa.

Paltamon kuntastrategiaan on kirjattu hyvinvoinnin edistämisen tavoitteeksi valtuustokaudelle 2021–2025 se, että kuntaorganisaatio tukee omilla toimillaan omaehtoista ja jokaisen omaan vastuuseen perustuvaa hyvän elämän rakentamista ja hyvinvointia. Kunnan omavastuuosuus nyt alkavasta hankkeesta on 50 %, eli arviolta noin 30 000 €.

”Tavoitteena on, että hanke jatkuisi vuosille 2025 ja 2026 jatkohakemusten muodossa, jolloin saisimme toteutettua pitkäkestoista työtä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi, ja laajennettua mahdollisten jatkohankkeiden toimintaa eri kohderyhmille”, kertoo Paltamon kunnan hyvinvointiaktivaattori Jenna Härkönen.

Lisätietoa:

Amina Miloudi

hankekoordinaattori ja liikunnanohjaaja

p. 040 637 7227 tai amina.miloudi@paltamo.fi

Takaisin uutisiin